Helmi Brodtorp 3 A Webben
Den anrika miljön vid Brödtorp gård är vacker och varierande. Efter en paus på cirka trettio år går det åter djur på de gamla betesmarkerna.
Jordbruk Skogsbruk Tema

Igenväxta hagmarker
ser åter dagens ljus

I flera hundra år har djur betat vid Brödtorp gård. Efter en betespaus på trettio år har de gamla hagmarkerna iståndsatts inom livsmiljöprogrammet Helmi. Trots anor till 1400-talet är Brödtorp gård...
Kompletterar andra skyddsprogram Helmi kompletterar andra skyddsprogram inom jord- och skogsbruk, och är rätt flexibelt. Det finns inte krav till exempel på en vårdbiotops storlek och markägaren har möjlighet att få...
Kryper sakta tillbaka Vårdbiotoper är kulturpåverkade miljöer, såsom ängar och hagmarker, som inte kultiveras. I och med nutidens effektiva betesgång på odlade vallåkrar samt färre betande djur är vårdbiotopernas flora och...
Skräddarsydda lösningar I dag finns enligt miljöministeriet cirka 30.000 hektar vårdbiotoper som utgör betesmark eller omfattas av annan vård. Helmi-programmets mål är att före utgången av 2023 restaurera 15.000 hektar vårdbiotoper...
Ersätter arbete och material Helmi-programmet ersätter arbete och material, men betalar inte ut direkt pengastöd. – Det går också att komma överens om att fakturorna kommer direkt till NTM-centralen, så behöver markägaren...
Livsmiljöprogrammet Helmi (2021-2030) • Har som mål att stärka den biologiska mångfalden och förbättra tillståndet i försämrade livsmiljöer. • Inom programmet utförs åtgärder, som riktar sig till fem teman:  1. Skydd och restaurering...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera