Erik Perklen Alt 1
SLC Opinion

I Marginalen: Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv...

Kanske det enda positiva spår den gångna odlingssäsongen lämnar i historieböckerna är de perfekta höstbruksförhållanden som varit. Det har slagit mig att om man inte denna höst når upp till ett växttäcke vintertid på 80 procent enligt vårt miljöersättningsprogram, så gör man det aldrig!

Hösten har gladeligen satt sina spår i landskapet. Vi har en rikligare höstsådd än normalt, fått njuta av fina förhållanden för bearbetning och komplettering av dränering etc. Ändå förvånas jag då och då av någon åkeröppning som pryds av stilrena plogtiltor från kant till kant. Trots att den veckan innan var täckt av låg stubb, minimal mängd skörderester och knappt skönjbara spår där tröskan gått tidigare i höst. Enligt min mening klart för nästa vår.

Otaliga är de dialoger med lantbrukare där jag blivit upplyst om att just de har en blandning av jordarter (tydligen till skillnad från oss andra) och samtidigt råkar de besitta kommunens, Nylands och i vissa fall kanske Finlands styvaste lera. Så någon tanke på byte av bearbetningsprincip existerar därmed inte.

Lokalt pågår för tillfället flertalet miljöprojekt där lantbrukarna gör klokast i att delta, åtminstone i diskussionen. I Sjundeå t.ex. Sjundeå å projektet som leds av Västra Nylands vatten och miljö. I de här diskussionerna bör vi komma ihåg att vi har samma intressen som allmänheten. Nämligen att hålla näringsämnen kvar på våra åkrar och förbättra åkrarnas struktur.

Det torde sakta men säkert gå upp för oss att tilläggsåtgärderna i vårt miljöersättningsprogram bygger på forskning. En forskning som inte kostar oss något att inta kunskapen av, men däremot kan vara nyckeln till högre skördar, vilket jag hoppas vi alla drömmer om.

I klimatmötet i Paris för några år sedan lyftes det upp att om vi globalt ökar mullhalten i jordmånen med 4 promille per år, så kan vi stoppa klimatförändringen. Om det är möjligt skulle det vara en bra medicin åt våra jordar!

Jag uppmanar alla att läsa på lite kring detta under vinterns mörker. Det är intressant och samtidigt ett plåster på såren när vi nästa vår grubblar över hur vi skall bereda såbruk åt inkommande gröda.

Erik Perklén
I:a viceordförande, SLC Nyland