Lpa4
Sedan 2012 har Annika Grannas (till höger) arbetat som LPA-ombudsman i de norra delarna av Österbotten. Men nu slutar hon och byter jobb, vilket innebär att Nina Hemberg övertar ansvaret för hela landskapet.
Jordbruk Skogsbruk

Hemberg övertar Grannas
uppgifter som LPA-ombudsman

Annika Grannas har slutat som LPA-ombudsman i området Vörå-Karleby. Från och med nu övertar Nina Hemberg ansvaret för pensions- och försäkringsärenden också i det området.

– Jag borde vara bekant bland jord- och skogsbrukarna i de norra delarna av landskapet eftersom jag har haft andra arbetsuppgifter i det området tidigare. Och så har jag också vikarierat under semestrar där, men en del kunder kommer vara nya för mig, säger Nina Hemberg.

Hemberg har under flera år varit LPA-ombudsman för området Korsholm-Sideby. Men i och med att Annika Grannas nu slutar övertar Hemberg ansvaret också för hennes område.

– Tidigare har vi båda haft andra arbetsuppgifter men de faller nu bort. Nu blir det mer renodlad kundkontakt och jag hoppas tröskeln för att ta kontakt är låg. Det går bra i dag att sköta kontakten elektroniskt men det är alltid bra att ta kontakt per telefon om man är osäker på något, säger Hemberg.

Servicen ska inte störas trots att personalen i Österbotten nu minskas till en.

– Först vill jag hitta min form och när jag besöker de norra delarna av landskapet kommer jag att samla ihop flera kunder samtidigt. I början av året när kontakten från fältet är som störst så hoppas jag också att de har is i magen om det blir lite väntetid. Då är det alltid rusch, men överlag ska servicen inte lida, säger hon.

Viktigt att sköta

Annika Grannas började arbeta som LPA-ombudsman för området Vörå-Karleby 2012. Pensions- och försäkringsfrågor är något som en övervägande majoritet av jordbrukarna ser till att sköta.

– Det handlar i grunden om lantbrukarens socialskydd. Det flesta har nivån på pensionsförsäkringen så att den motsvarar arbetsinkomsten. Har man en obligatorisk LFÖPL-pensionsförsäkring medföljer också en olycksfallförsäkring som gäller för arbetet på gården.

– Allt det här ger en trygghet åt lantbrukarna och det har varit givande att arbeta med de här uppgifterna, konstaterar Grannas.

Varken hon eller Hemberg har märkt att jordbrukare på grund av det utmanande ekonomiska läget har sänkt sin arbetsinkomst i försäkringen. Arbetsinsatsen är oförändrad trots att inkomsterna sjunker.

– Arbetsinsatsen påverkas inte men det är viktigt att man orka fortsätta betala in och hålla arbetsinkomsten i försäkringen på en skälig nivå. Arbetsinkomsten påverkar storleken på de förmåner man har rätt till, till exempel  föräldrapeng, sjukdagpenning, olycksfallsdagpenning och pensioner, förklarar de.

Grannas övergår till arbetsuppgifter inom huvudsakligen jordbruksbokföring.