Jordbruk Marknad

Handelns långa
prissättningsavtal utreds

Nämnden för handelskutym inom livsmedelskedjan ska nu utreda livsmedelskedjans aktörers långa prissättningsavtal och huruvida de följer god handelskutym. Nämnden har tidigare gett en rekommendation gällande handelns agerande.

SLC och MTK har under de gånga veckorna krävt att dagligvaruhandeln inför betydligt kortare prissättningsperioder.

Dagligvaruhandelns väldigt långa prissättningsavtal är en bidragande orsak till att producenterna hamnar i ekonomiskt trångmål då priset på produktionsinsatser som handelsgödsel, foderspannmål, bränsle och energi plötsligt stiger.

Nämnden för handelskutym inom livsmedelskedjan beslöt på sitt möte den 6 oktober att börja utreda saken. Bland annat hör man olika aktörer inom livsmedelskedjan.

– Vår avsikt är att ge en rekommendation gällande saken ännu under detta år, säger nämndens ordförande professor Veikko Vahtera.