Reijo Karhinen3
OP-Pohjolas tidigare generaldirektör Reijo Karhinen utreder den finländska matproduktionen på uppdrag av statsrådet. En del av uppdraget är att komma med förslag som kan höja jordbrukets företagarinkomst med 500 miljoner euro.
Jordbruk Marknad

Han ska hitta nya lösningar för att förbättra jordbrukets lönsamhet

Reijo Karhinen har i fått i uppdrag av statsministern och jord- och skogsbruksministern att utreda lösningar för att förbättra jordbrukets lönsamhet. Utredningsarbetet pågår till årsskiftet och slutrapporten offentliggörs i januari 2019.

OP-Pohjolas tidigare generaldirektör Reijo Karhinen har fått i uppdrag att utreda jordbrukets lönsamhet. Sedan 2010, på åtta år, har det finländska jordbrukets företagarinkomst minskat från knappt 900 miljoner euro till drygt 300 miljoner

 En del av beställningen är att komma med förslag som kan höja företagarinkomsten med 500 miljoner euro. Ett tufft uppdrag kan tyckas.

– Jag frågade tre gånger av statsminister Juha Sipilä om det här är realistiskt och det sa han att det är, varje gång. Sedan tackade jag ja till uppdraget, säger Reijo Karhinen.

Inflammerat debattklimat

När utredningsarbetet pågått i några veckor berättar Karhinen att han slås av hur mycket känslor det finns med i spelet och hur inflammerat debattklimat som råder mellan aktörerna i livsmedelskedjan.

– Det finns stora spänningar här och det klart att när de flesta tampas med dålig lönsamhet så leder det lätt till sådant, säger han.

Den finns dock en aktör i livsmedelskedjan som inte tampats med dålig lönsamhet och det är handeln. Reijo Karhinen understryker att han vill fungera som en opartisk utredningsperson och att det i sig är viktigt för arbetsprocessen.

Han lever ändå inte i någon bubbla. Handeln, och i synnerhet livsmedelshandeln, har under de senaste årtiondena varit väldigt framgångsrik med öka sitt inflytande, i livsmedelskedjan och i Finland överlag.

– Alla aktörer måste jobba med att få bättre lönsamhet och öka sitt inflytande, producenterna och livsmedelsindustrin med flera. Men det är klart att när en aktör ökar sitt inflytande så går i det något skede ut över en annan.

Tre huvudsakliga temaområden

Reijo Karhinen ser att utredningsarbetet håller på att byggas upp kring tre temaområden. Den första är basproduktionen och hur den borde fås lönsammare. Under hela 2000-talet har kostnadsnivån inom basproduktionen ökat rejält, till exempel kostnaderna för handelsgödsel har fördubblats på 18 år.

– Den är inte lönsam nu och den fungerar tyvärr inte effektivt heller. Det är ofta de medelstora gårdarna som har en effektiv produktion, som producerar varor till marknaden och som i slutändan är de som upprätthåller livsmedelsförsörjningen. Det är viktigt att vi ser till att de här gårdarna fungerar och har en hygglig lönsamhet också i framtiden, säger han.

Som andra temaområde i utredningen jobbar man med innovationer. I synnerhet här ser Karhinen att producenterna har större möjligheter att jobba direkt mot konsumenterna.

– Branschen måste bli bättre på innovationer och att tänka i nya banor.

Det tredje temaområdet är exporten. Exporten måste intensifieras och det är den som hämtar direkta intäkter till landet.

– Tillsammans med Bussiness Finland och Food from Finland vet jag att livsmedelsindustrin redan nu gör ett stort arbete för att få i gång nya exportinitiativ, men det finns inte heller några hinder för producenterna själva att exportera, påminner Karhinen.

Stödpolitiken hör uttryckligen inte till utredningsarbetet.

Ta del av Hjärnrian på webben!

Karhinen har under onsdagen träffat intressegrupper i Helsingfors. Flera motsvarande träffar ordnas runt om i landet. Vid just den här träffen har han träffat personer som på sätt eller annat varit i beröring med livsmedelskedjan men inte är en del av den.

– Jag måste säga att de har en otroligt sund och fräsch syn på saker och ting. Det kom många nya idéer härifrån. Jag fyllde elva sidor i mitt anteckningsblock, säger han.

På webben är fortfarande den så kallade Hjärnrian i gång, ruuantuotantokannattavaksi.fi, tyvärr bara på finska. Karhinen säger att man fått 2.600 svar hittills, men att den kommer att finnas där åtminstone fram till 30.9.

Det är inte heller så att den är statisk utan kommer att publicera olika diskussionstrådar där under augusti och september. Baserat på de svar som redan kommit.

– Det är en aktiv process som går i båda riktningar. Vi hoppas förstås än mer aktivitet och deltagande. Enbart i producentledet så finns det ju 50.000 gårdar i Finland, så nog är det många som fortfarande kunde ta del av Hjärnrian, säger han.

Utredningsarbetet pågår till årsskiftet och slutrapporten offentliggörs i januari.