Granbarkborre Webben
Ove Simosas är revirinstruktör vid Södra skogsreviret och anser att skogsägarna bör hålla efter granbarkborren. Skogshygienen är alltid viktig men i synnerhet för att förhindra granbarkborrens framfart. FOTO: Staffan Björkell
Skogsbruk Tema

Håll koll på granbarkborren
i vår och sommar!

På grund av fjolårets varma och torra förhållanden har granbarkborren goda förutsättningar för nästa säsong. I vår och sommar lönar det sig att göra två ordentliga granskningsrundor i skogen, i synnerhet om det igen blir varmt under våren och sommaren.

Ove Simosas är revirinstruktör vid skogsvårdsföreningen Södra skogsreviret och påpekar att det lönar sig att samla ihop vindfällen.

– Skogshygienen är viktig. Det har stor betydelse att samla ihop vindfällen med tanke på granbarkborren. Trots att det på kort sikt inte finns ekonomiska motiv för skogsägaren till att samla ihop vindfällen så är det här är en sak som i varje fall borde motivera. På lång sikt kan det också ge positiva ekonomiska konsekvenser.

Simosas anser att granbarkborren kan sprida sig ganska långt från skogsbestånd där det finns mycket död ved och ypperliga förhållanden för fortplantning.

– Jag tror att det påverkar skogen i en radie på upp till tio kilometer. Man ser tydligt att de sprider sig från områden där det av olika orsaker finns mycket död ved. Gammal gran med trög kåda är mest utsatt, men finns det rikligt av granbarkborre ger de sig nog också på växande kåda. I östra Nyland är det främst i Lappträsk och Mörskom vi gjorde omfattande observationer i fjol, säger han.

Simosas är orolig över den kommande säsongen.

– Jag är rädd för att om vi får en varm och torr sommar till så kan läget bli ännu värre.

Skadegörarna snabba på att anpassa sig

Heli Viiri är forskare vid Naturresursinstituet Luke och har forskat i granbarkborrens utbredning och inverkan på skogsbruket. Precis som Simosas så påpekar hon att varmt och torrt väder gör att alla skadegörare anpassar sig och utnyttjar det. Granbarkborren är inget undantag.

– När man, som i fjol somras här i Finland, har ett väder som är jämförbart med det i Polen då får man också en fauna som påminner om den i Polen och skadegörarna är snabbast att anpassa sig. Det ligger liksom i deras natur, det är därför de kallas skadegörare, säger hon.

Luke använder feromonfällor för att försöka få en uppfattning om granbarkborrens utbredning.

– Kännetecknande för fjolåret var att förhållandevis lite granbarkborrar påträffades under försommaren, vilket är den normala tidpunkten att påträffa dem i Finland. De stora mängderna påträffades i stället i slutet av sommaren. 2018 kunde granbarkborren producera först en generation, sedan en syskonkull till den och sedan ytterligare en generation i slutet av juli, alltså totalt tre omgångar med granbarkborrar, säger Viiri.

Viiri påpekar att det i sommar gäller att göra minst två olika granskningsrundor till skogen.

– Tidigare har vi ansett det räcker med en runda, men det gör det inte. I varje fall inte om det blir en varm och torr sommar.

Maximalt tio kubikmeter död ved

Skogslagen tillåter maximalt tio kubikmeter död ved per hektar i skogen och stipulerar också ett datum för när den döda veden ska vara bärgad, beroende på vilken del av landet det gäller. För södra Finland är det femtonde juli.

– Datumet är aningen olyckligt. Med tanke på granbarkborren och värmeböljor som den i södra Finland i maj i fjol borde det egentligen vara ungefär två veckor tidigare. Mängden, tio kubikmeter, som skogslagen slår fast är däremot lämplig enligt mig. Det finns vetenskaplig grund för varför mängden är tio kubikmeter och det har att göra med just granbarkborrens fortplantning, säger Viiri.

Hon understryker att om man som skogsägare upptäcker ett större bestånd som är angripet av granbarkborre har man egentligen bara två veckor på sig för att kunna använda virket som stock.

– Det gäller att verkligen vara snabb eftersom förlusterna riskerar bli avsevärda. Vi talar i värsta fall om att få fem euro per kubikmeter i handen i stället för 65 euro.

I södra Sverige hade man också en verkligt varm och torr sommar i fjol, ändå med betydligt större angrepp av granbarkborre än i Finland. Där uppgick skadorna till 3-4 miljoner euro. Siffran kan jämföras med de uppmärksammade skogsbränderna i norra Sverige i fjol där skadorna uppgick till 2-2,6 miljoner euro.

Granbarkborre
Om man upptäcker att ett större bestånd är angripet av granbarkborre har man egentligen bara två veckor på sig för att kunna använda virket som stock. Förlusterna riskerar bli avsevärda. I värsta fall kan det bli fem euro per kubikmeter i handen i stället för 65 euro. ARKIVFOTO