Jordbruk Globalt Marknad

Glyfosatdom i USA sätter Bayer i gungning

En domstol i San Francisco har dömt Bayer-ägda Monsanto att betala ett skadestånd på 289 miljoner dollar till en cancersjuk skolvaktmästare i USA, som har arbetat med glyfosat. Efter utslaget rasade Bayers aktier med mer än tio procent.

Den insjuknade 46-åriga skolvaktmästaren och trebarnsfadern Dewayns Johnson uppger att han har använt glyfosat i sitt jobb sedan 2012. Ofta hanterade han Roundup flera timmar per dag. Enligt Johnson hade Monsanto inte varnat tillräckligt för riskerna.

I dag lider Johnson av lymfkörtelcancer i slutstadiet. Användningen av glyfosat har i väsentlig utsträckning bidragit till att Johnson insjuknade, bedömde domstolens jury och följde därmed argumenten från klagandesidans advokater.

Därmed dömdes Monsanto att betala böter och skadestånd på sammanlagt 289 miljoner dollar, omkring 253 miljoner euro. I målet hänvisade klagandesidan till den kritiska glyfosatrapporten från WHO:s cancerforskningsinstitut IARC.

Domen ska överklagas

IARC är den enda forskningsinstitutionen som klassificerar glyfosat som en cancerframkallande substans. Rapporten har fått stor uppmärksamhet och används konsekvent av glyfosatmotståndare som referens i kravet på ett totalförbud i EU.

Monsanto hänvisar till att alla andra forskningsinstitutioner har friat glyfosat från alla misstankar om skadlighet för hälsan. Hit hör bland annat USA:s miljöstyrelse EPA, EU:s matsäkerhetsorgan Efsa och EU:s kemikaliemyndighet Echa.

I sitt svar uttrycker Monsanto ”ett allvarligt deltagande till herr Johnson och hans familj” men replikerar att mer än 800 vetenskapligt underbyggda studier har kommit till slutsatsen att glyfosat inte förorsakar cancer. Produkterna har använts tryggt i mer än 40 års tid.

Monsantos nya moderkoncern Bayer dementerar likaså riskerna. Bayer inskärper att det inte finns några vetenskapliga kopplingar mellan användning av glyfosat och Non-Hodgkin-syndromet, som Dewayne Johnson lider av.

Monsanto meddelade genast att koncernen kommer att överklaga domen. USA-företaget är sedan tidigare konfronterat med tusentals liknande anklagelser men tillbakavisar konsekvent varje koppling mellan de egna produkterna och cancer.

Förlorar värde och anseende

För Bayer-koncernen är domen i varje fall ett svårt bakslag. Bayer köpte Monsanto för 63 miljarder dollar (drygt 55 miljarder euro). Nu riskerar Bayer att konfronteras med en regelrätt lavin av skadeståndskrav.

Fallet Johnson kan få prejudicerande verkan. Johnsons advokater uppges redan ha ett par tusen klienter, jordbrukare, trädgårdsarbetare och privatpersoner, som likaså hävdar att Roundup har utlöst lymfkörtelcancer hos dem. Det kan bli ett problem för Bayer.

Genast på måndagen rasade Bayers aktiekurs med mer än tio procent på börsen i Frankfurt. Därmed förintades med ett slag omkring tio miljarder euro av Bayers börsvärde. Senare återhämtade sig kursen en aning.

Bayer riskerar samtidigt en PR-förlust. Koncernen har tidigare fattat ett beslut att låta det ramponerade firmanamnet Monsanto försvinna. Avsikten är att polera upp nyförvärvet. Domen i San Francisco gör inte saken lättare.