Img 2493
Sarah Valkeapää och Rasmus Lindroos som studerar för en grundexamen inom lantbruksbranschen trivs med verksamheten på Brusaby.
Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar Tema

Gårdarna behöver kunnigt folk

Antalet sökande till lantbruksutbildningarna har länge varit lågt, men Tomas Björkroth som leder Axxells enhet i Kimito tror att trenden nu vänder.
– Jordbruket som en del av matproduktionen blir allt intressantare, säger han.

– Nog ser jag en framtid inom branschen.

Det säger Rasmus Lindroos, 16 år, som i höstas inledde sin studier vid Axxells naturbruksenhet på Brusaby på Kimitöon i Åboland.

Hans studier som är drygt två år långa leder till en grundexamen inom lantbruksbranschen, vilket kommer väl till pass då det är tänkt att han småningom tar över hemgården som också ligger på Kimitoön.

Som blivande landsbygdsföretagare kommer han att studera ämnen såsom teknik, växtodling och ekonomi, och även få insikter i skötsel av skog och husdjur.

– Studierna ger en bra grund, säger han och intygar att han trivs i miljön på Brusaby.

Polis ett alternativ

Sarah Valkeapää, 17 år och uppvuxen i Ekenäs, började också i höstas studera för en grundexamen inom lantbruksbranschen.

På Brusaby landade hon redan hösten 2017 och började då på en hästutbildning, men bytte linje efter det första året då hon tyckte att de nuvarande studierna verkade intressantare.

Sarah Valkeapää säger att hon inte slutligt bestämt sig för vad hon vill jobba med i framtiden. Polisyrket är i varje fall ett högt rankat alternativ för henne.

Men visst kan hon också tänka sig ett landsbygdsrelaterat arbete. Det mest givande inom studierna hittills har varit just lantbruk, säger hon och detsamma anser Rasmus Lindroos.

Img 2536
Getterna Bull och Titus som här är i färd med att stångas lite grann hör till den stora djurbesättningen på Brusaby.

Djur och odlingar

Brusaby ligger strax utanför Kimito centrum och utgör en egen helhet med stall, djurhus, maskinhall, verkstäder och internat.

– Vi har avvecklat mjölkproduktionen och skaffat köttdjur i stället. På hösten står en ny boskapshall färdig, säger enhetschefen Tomas Björkroth och berättar att gårdens odlingar omfattar cirka 200 hektar.

– Gården fungerar egentligen som ett utvidgat klassrum, säger han och berättar att de studerande får en inblick i lantbrukets många olika sidor.

Brusaby är campus för ungefär 100 ungdomar, 350 vuxenstuderande och närmare 40 anställda.

I praktiken är det liv och rörelse i skolan hela tiden. Djuren behöver ständig tillsyn och också de övriga sysslorna på gården måste skötas på tillbörligt sätt.

För ungdomar erbjuds grundexamensutbildning till hästskötare, djurskötare, landsbygdsföretagare och skogsarbetare/skogsserviceproducent.

I fråga om de här utbildningarna pekar Tomas Björkroth på två trender: Djuren attraherar, medan lantbruket och skogen skulle behöva fler studerande.

– Djurskötarutbildningen lockar fulla grupper varje år, ungefär 20 personer. Det här är en positiv trend som fortsätter. I framtiden kommer det att finnas allt mer arbete med djuren, säger Björkroth och förklarar att inte minst skötseln av sällskapsdjur kommer att ge mer sysselsättning.

Img 2489
Enhetschefen Tomas Björkroth räknar med ett uppsving för det finländska lantbruket och säger att förändringarna måste märkas också i utbildningen.

Kunde vara fler

Fyra personer ingår i den grupp som hösten 2018 inledde sina grundexamensstudier med sikte på att bli landsbygdsföretagare. Det är ett ganska normalt antal, konstaterar Tomas Björkroth och berättar att ungefär fem personer årligen börjar studera till landsbygdsföretagare respektive skogsarbetare.

– Ett tiotal studerande per utbildning och år skulle vara en bra mängd.

Björkroth säger att lantbruket i Finland länge tampats med en mängd utmaningar som gjort det mindre lockande, men att det nu är dags att tänka om.

Det som produceras i landet måste värdesättas högre, framför allt ekonomiskt, och här ser Tomas Björkroth att pendeln håller på att svänga. Att begrepp som kvalitet, lokalproducerat och ekologiskt odlat vinner terräng öppnar för nya möjligheter, konstaterar han.

– Trenden kommer att förstärka det finländska jordbruket och det kan leda till att det får en ny struktur.

Björkroth ser det som troligt att gårdarna i högre utsträckning börjar grunda andelslag och till och med bolag, för att därmed bilda större helheter. Sådana behöver anställda, utöver ägarna, och då behövs det mer utbildat folk.

– Vi måste vara beredda att i högre grad ta in förädling i undervisningen, säger han och konstaterar att också skogsutbildningen bättre borde beakta att skogen kunde utnyttjas på ett allt mångsidigare sätt.

Att skogsutbildningen inte lockar fler än den gör är beklagligt:

– Just nu är skogsindustrin i Finland på uppgång. Jag har på känn att våra utexaminerade skogsarbetare sysselsätter sig bra.

Img 2541
Brusaby utger en helhet med många olika funktioner, såsom den här skylten för besökare visar.