Jordbruk

Gammaflyets larv angriper växtligheten i södra Finland

Under den senaste veckan har gammaflyets larv slagit till på stora områden längs med sydkusten. I synnerhet bestånd med bondböna eller oljeväxter har drabbats. I sockbetor, potatis och oljeväxter kan man redan nu bekämpa med pyretroider, för bondböna och första årets kummin bereds undantagstillstånd.

Under de senaste dagarna har gammaflyets larv observerats längs med den finländska sydkusten. Observationer har främst gjorts i bestånd med bondböna eller oljeväxter, men en del observationer har också gjorts i sockerbetsbestånd och i det här året etablerade kumminbestånd. Det är sannolikt det varma vädret som lett till den rikliga förekomsten av skadegöraren.

Gammaflyets larv är ljusgrön till färgen, i snitt tre-fyra centimeter lång och har ljusa ränder som går tvärs över kroppen. Larven äter upp växtligheten och skadan den gör kan se aningen olika ut beroende på växten som utsätts.

På oljeväxter äter den i längdriktningen och där kan bitar av baljorna vara helt uppätna med den påföljden att rybs- och rapsfröna rinner ut ur baljan och ner på marken. På sockerbetor syns skadan som runda hål i blasten medan den i bondbönsbestånd äter upp såväl plantans blad som baljorna och dess innehåll.

Skadegöraren kan också angripa rotfrukter och knölväxter som potatis. Gammaflyets larv äter dock inte spannmåls- eller gräsväxter.

Får spruta i sockerbetor, potatis och oljeväxter

Nylands Svenska Lantbrukssällskaps växtodlingsagronom Patrik Erlund konstaterar att gammaflyets larv slagit till med fart.

– Under sådana här varma somrar brukar det också bli exceptionella problem med skadegörare. Nu gäller det att följa med angreppen i de olika bestånden. Med skadegörare är det ofta så att de angriper ett bestånd utifrån kanterna och så att säga äter sig inåt. Är beståndet totalförstört eller nästintill är det ändå knappast lönt att bekämpa.

Sari Peltonen, ledande växtodlingsexpert vid ProAgria Keskusten Liitto, berättar att enligt nuvarande tolkning så är det tillåtet att använda pyretroiderna Kestac 50 EC och Sumi Alpha 5 FW för bekämpning i sockerbets-, potatis- och oljeväxtbestånd.

Det här har också säkerhets- och kemikalieverket Tukes förtydligat under onsdagen.

– För de här odlingsväxternas del går det att bekämpa om det finns behov. Högre vattenmängd kan förbättra effekten, säger hon.

Undantagslov bereds för bondböna och kummin

Under torsdagen höll Tukes på att bereda ett förslag om undantagslov för användning av pyretroider i bondböna och i det här året etablerad kummin. För bekämpning rekommenderar Peltonen Kestac, Sumi Alpha 5 FW eller Turex (som dock inte i nuläget är godkänt för oljeväxter) eftersom övriga preparat har för lång karenstid.

Kestac 50 EC har 7 dygns karenstid medan Sumi Alpha 5 FW har 14-21 dygns karenstid beroende på odlingsgröda.

Turex 50 WP, som är ett biologiskt preparat och godkänt också i ekologisk odling, har endast 1 dygns karenstid.

Med eller utan undantagslov så gäller det inte om ifrågavarande odlingsväxter är etablerade som EFA-areal (ekologisk fokusareal). På EFA-arealer gäller fortsättningsvis det som stipuleras inom ramen för miljöersättningen, det vill säga att man inte tillåts bekämpa kemiskt.

Gammaflyets larv är en rätt så vanligt förekommande skadegörare i stora delar av Europa, men i Finland är den tämligen ovanlig. Under tisdagen gjordes bekräftade observationer av gammaflyets larv så långt norrut som i Österbotten.

På onsdagen gjordes igen säsongens första bekräftade observation av skidgallmygga i Finland, närmare bestämt i Norra Karelen.