Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar

Galakandidater söks på Åland

Den 5 mars 2022 ordnas en ny Landsbygdsgala på Åland och inom oktober söker Ålands landsbygdscentrum kandidater till pristagare i sex olika klasser.

Det handlar om Ålands unga entreprenör, Ålands miljösatsning, Ålands matambassadör, Ålands landsbygdsföretagare, Ålands skogsvårdare samt Främjande av den åländska fiskerinäringen.

För alla kategorier gäller att de som nomineras ska jobba enligt Ålands hållbara livsmedelsstrategi med visionen ”Östersjöns gastronomiska ö är både hållbar och framtidsanpassad”.