A5F047Cba0Fcedc4 Org
Forskningsarbetet genomförs på fem finländska gårdar, samt på Lantmännen Agros försöksgård i Hauho. FOTO: Mika Vahtera
Jordbruk

Forskning om kolbindning
i spannmål på gång i Finland

Lantmännen har tillsammans med Meteorologiska institutet startat ett treårigt forskningsprojekt för att ta reda på vilka odlingsmetoder som är bäst på att binda kol i marken.

Forskningen är unik i Finland och Norden och även globalt så finns det knappt om forskningsresultat kring ämnet. Med tanke på framtiden är kolbindning viktigt, för att uppnå målen kring klimat och koldioxidneutralitet.

Att binda kol i marken är en av de mest betydande metoderna för att få bort koldioxid ur atmosfären och hejda klimatuppvärmningen. Som första forskningsprojekt i Finland försöker Lantmännen och Meteorologiska institutet vetenskapligt verifiera hur och med vilka odlingsmetoder man kan påverka kolbindningen i spannmålsodling.

Forskningsarbetet genomförs på fem finländska gårdar, samt på Lantmännen Agros försöksgård i Hauho. De första resultaten väntas i slutet av 2023.

Pålitliga forskningsresultat saknas

– Det finns inte riktigt några pålitliga forskningsresultat om hur mycket spannmålsfält binder koldioxid ur atmosfären. För oss på Lantmännen är det viktigt att vara med och ta fram ny och vetenskapligt verifierad data om hur man med olika odlingsmetoder kan påverka kolbindningen. Det är ändå viktigt att komma ihåg att kolbindning i sig inte räcker. Det är också i högsta grad viktigt att minska också utsläppen från odlingen, säger Antti Snellman som är vd för Lantmännen Agro.

Mätningarna och metoderna för att analysera data som Meteorologiska institutet använder sig av representerar den nyaste teknologin och är på internationell toppnivå.

Forskningen körde igång med kontinuerlig mätning av koldioxidflöden på några spannmålsfält sommaren 2022. Dessa automatiska mätningar kommer att fortsätta under hela forskningsprojektets gång.

Under våren 2023 kommer mätutrustning som använder solpaneler att testas, vilket gör att mätningar enklare kan göras på olika fält. Resultaten visualiseras i realtid på webbadressen peltobservatorio.fi.

Under vintern förbereds försök där spannmål och fånggrödor analyseras i mätkammare och ett växtföljdsförsök, där man strävar till att hålla grön växtlighet på åkern så långt som möjligt in på hösten och så tidigt som möjligt på våren.

– I praktiken ger undersökningen information om med vilka odlingsmetoder kolet kan bindas möjligast effektivt i marken. Målet är att få tydliga och jämförbara mätresultat från olika saker som påverkar kolbindningen i en spannmålsodling. Vi utvecklar forskningsmetoder genom internationellt samarbete och följer principen om att forskning skall vara öppen. Utgångsläget är att våra mätningar och beräkningar skall var tillgängliga för alla, säger Jari Liski som är vetenskaplig chef på Meteorologiska institutet.

Forskningsarbetet utförs av Meteorologiska institutet. Forskningen finansieras av Lantmännens forskningsstiftelse, samt Lantmännens bolag i Finland; Lantmännen Agro, Lantmännen Cerelia, Lantmännen Unibake och Vaasan.

Målet är mer hållbara odlingsmetoder

Forskningssamarbetet med Meteorologiska institutet är en viktig del av det arbete som Lantmännen gör för att minska odlingens klimatpåverkan.

Arbetet genomförs inom ramen för odlingsprogrammet Klimat & Natur, som startade 2021. 

Med den information som fås från forskningsprojektet strävar Lantmännen till att ta reda på hur bra de kolbindningsåtgärder som genomförs i Klimat & Natur-odlingsprogrammet fungerar. Kunskapen kan sedan överföras till praktisk odling hos de finländska kontraktsodlarna.