79897911 3049832171713130 6000350284977537024 O
Forskare i Nya Zeeland försöker sänka metanutsläppen från landets får med hjälp av genetiskt urval. FOTO: Beeflambnz
Jordbruk Globalt

Forskare i Nya Zeeland
avlar fram metanfattiga får

Den nyazeeländska fåravelsorganisationen Beef+Lamb New Zealand (B+LNZ) har börjat avla fram får med nedsatta metanutsläpp. Enligt organisationen är reduceringen av metanutsläpp en av jordbrukarnas viktigaste prioriteringar.

I Nya Zeeland producerar betande djur upp till 80 procent av växthusgasen metan. Ungefär en tredjedel av landets metanutsläpp härstammar från fårskötseln, Eftersom Nya Zeeland siktar på att bli klimatneutralt fram till 2050, måste utsläppen reduceras.

Metan bildas i idisslarnas mag- och tarmsystem. För att minska trycket, rapar djuren ut gasen. Forskningsinstitutet Beef+Lamb Genetics har för ändamålet räknat ut ett avelsvärde som klassificerar det individuella utsläppet av metan från ett enskilt får.

Fåren skickas in i en specialkammare för mätning av djurets individuella emissioner. Den 50 minuter långa processen upprepas efter två veckor. Resultatet kombineras med andra genetiska informationer för att beräkna det så kallade metanavelsvärdet.

Värdet ska underlätta urvalet av avelsdjur med ovanligt låga metanutsläpp. Enligt tidigare forskningsrön uppvisar fåren stora skillnader i metanemissioner. Denna egenskap går i arv hos följande generation.

Forskarna hos Beef+Lamb Genetics försöker nu identifiera ”lågutsläppsfåren”, som ska väljas ut för den fortsatta aveln. För ändamålet har Beef+Lamb konstruerat en portabel kammare för metanmätningar i stor skala ute på gårdarna.

Förhoppningen är en stegvis reducering av metanutsläppen från fårskötseln under de kommande åren. Enligt aktuella prognoser kan utsläppen sänkas med en procent per år. Försöken har fått ett oväntat positivt mottagande inom näringen.

Utöver aveln genomför forskarna i Nya Zeeland andra försök att sänka fårens metanutsläpp genom odling av lämpliga foderväxter. Andra teknologier syfter till att förändra mikrobfloran i våmmen med foder av baljväxter och diverse oljor.

Forskarna arbetar också med ett vaccin som stimulerar produktionen av antikroppar som i sin tur hämmar utvecklingen av metanproducerande mikrober i våmmen. Likande försök genomförs också med kor.