SLC

Förbundsrundan september

ÅPF

Denna växtsäsong har varit mycket utmanande och vi kan se effekter ända från hösten 2017 då vi hade mycket regn som inte minst påverkade höstsådden. Inte nog med att regnen har uteblivit utan vi fick också en hetta som stressade växterna väldigt mycket.

För en del grödor är bevattning så gott som nödvändig för att få en bra skörd, medan många grödor med normal nederbörd ger en bra skörd. Men faktum kvarstår att även ett normalår är vatten den mest begränsande faktorn för skördens storlek.

Första skörden av vall blev för många i stort sett hälften av normalskörd och då torkan fortsatte blev andraskörden väldigt liten eller torkade bort. Det regn som kom första helgen i augusti väckte hopp om en sen vallskörd, men som det ser ut nu så blir det inte heller något som minskar på bristen på foder.

Spannmålen utvecklades svagt på dom flesta gårdar och en större del än normalt skördades som helsädesensilage. Där spannmålen skördades blev det på många gårdar bara halv skörd.

Den totala lök- och potatisskörden på Åland är reducerad med ca en tredjedel med stora gårdsvisa variationer där gårdar med bevattning klarat den extrema situationen mycket bättre.

De flesta äppelodlingarna har droppbevattning och där är situationen mycket bättre.

Ett övergripande problem på sensommaren har varit att vattnet tagit slut i bevattningsgropar och att vattennivåerna i sjöarna sjunkit drastisk p.g.a. avdunstningen. Ålands Producentförbund anhöll hos Landskapsregeringen om ett generellt undantag gällande uttag av vatten, men Landskapsregeringen tillsatte i stället en vattenjour som skulle bedöma varje undantag.

Det som på många gårdar gör årets situation extra besvärlig är att jordbrukets ekonomiska situation redan sen tidigare är hårt pressad. Det talas nu om krisstöd från EU, krisstöd från riket och på Åland om olika stöd från Landskapsregeringen. Det är nödvändigt att hitta någon stödform för gårdar med akuta ekonomiska problem och gårdar med skriande foderbrist, men det är också viktigt att kunna kompensera de gårdar som haft stora kostnader för bl.a. bevattning och anskaffning av foder.

För de kommande åren är det angeläget att försöka lyfta blicken och se hur vi kan på de enskilda gårdarna kan förebygga liknande situationer.

Henry Lindström, VD

ÖSP

Vem hade trott att största delen av skörden 2018 skulle vara bärgad redan i augusti? Hemma hos oss inleddes skörden en hel månad tidigare än ifjol. Skörden har varit varierande och hektolitervikten i många fall lägre än normalt.

Grovfodersituationen har diskuterats mycket och läget verkar överlag vara bättre ju längre norrut man kommer i vårt avlånga landskap. För att hjälpa till att föra samman utbud och efterfrågan av grovfoder har bl.a. A-foder öppnat en plattform för förmedling av grovfoder.

Regeringen aviserade efter sin budgetria att jordbruket kommer att få ett krispaket på 65 miljoner efter sommarens torka. Pengarna ska bl.a. fördelas till accisåterbäringen, LFA och de nationella stöden. Ett krispaket löser dock inte de problem som finns med jordbrukets lönsamhet, till det krävs mera långsiktiga lösningar med t.ex. en mera rättvis handel.

Höstens mötesperiod kör så småningom igång och förbundsstyrelsen håller sitt nästa möte 10 september. I början av november ordnar LPA:s projekt ”Ta hand om bonden” en Må bra-dag vid Waskia. Höstens fullmäktigemöte hålls 21.11 och höstmötet 11.12.

SLC:s förbundskongress ordnas vart tredje och i höst är det dags igen. Kongressen ordnas 26-27.11 i Korpilampi, Esbo. I samband med kongressen ordnas en ungdoms- och kvinnoträff 25.11. Under kongressen kommer bl.a. lantbrukspolitik, jordbrukets lönsamhet och markägarfrågor behandlas.

Från mitten av september arbetar Susanne West som t.f. verksamhetsledare på ÖSP-kansliet. West är vår ordinarie trädgårdsombudsman som nu tar sig an utmaningen som verksamhetsledare under ett år framöver.

Madelene Lindqvist, verksamhetsledare

SLC Nyland

Tröskningen börjar vara på slutrakan i Nyland, men ännu finns det en del oskördat. Den ojämna mognaden gör att skördesäsongen för många blir rätt lång. Mängdmässigt är skörden den sämsta på 30 år, men kvaliteten verkar överlag vara rätt bra. Alla tilläggseuron som en bra kvalitet medför är synnerligen välkomna.

Lyckligtvis har väderleken i augusti och början av september gynnat skördearbetet.  Därmed har även skördekostnaderna hållits skäliga. De regnskurar som kommit har varit välkomna med tanke på höstsådden och inte minst för förhoppningarna om en hygglig tredje vallskörd.

På många djurgårdar är fodersituationen annars rätt kritisk. För att försöka göra situationen med foder lättare för gårdarna har HK Scan öppnat en foderbörs för förmedling av grovfoder och strö.

Det är skäl att analysera spannmålen genast efter skörd, så att man vet vad man har för vara. Odlarna kan igen få analyser av spannmålsprover gjorda av Västankvarn Försöksgårds laboratorium. Se info om analyserna och hur falltalen utvecklas på www.nsl.fi.

Om det är något i spannmålshandeln man är missnöjd med eller vill ha hjälp med att utreda skall man inte tveka att kontakta någon i spannmålsutskottet, som har hand om spannmålskontrollverksamheten på SLC Nylands område (kontaktuppgifter fanns bl.a. i LF:s spannmålstemanummer), eller förbundets kansli.

Greppa Marknaden-projektet kommer igen att ordna en odlardag 26.9. Mer info framledes.

Inom förbundet är av förekommen anledning givetvis fokus på jordbrukets kris- och lönsamhetsåtgärder. Vid sidan om pågår arbetet med finslipning av förbundets handlingsprogram och kommunikationsplan, som styrelsen skall ta ställning till på sitt möte i oktober. De här dokumenten skall sedan ligga som grund för förbundets verksamhet och kommunikation.

I samband med styrelsemötet kommer vi att bekanta oss med det nya slakteriet på Västankvarn, som inleder sin verksamhet nu i höst. För många köttproducenter i regionen är det en stor sak att slakteriet nu kör igång.

Välkommen med på SLC Nylands traditionella Oktoberfest för unga som ordnas lördagen 27.10 i östra Nyland. Dagen riktar sig till unga lantbrukare, lantbruksstuderanden samt andra ungdomar som är intresserade av lantbruk. Under dagen kommer vi att åka på två gårdsbesök och avslutar kvällen med öl-tasting och gemensam middag på Malmgård. Priset för oktoberfesten är 25 euro/person och i det ingår busstransporter, gårdsbesök och besök på Malmgård (slottstur, öl-tasting och middag).

SLC Nyland arrangerar en medlemsresa till världens största matmässa Grüne Woche i Berlin 17-20.1.2019. Under fyra dagar besöker vi förutom Grüne Woche även olika sevärdheter och turistattraktioner i Berlin samt bekantar oss med tyska landsbygden. Priset för resan är 680 euro/person. Bindande anmälning och frågor till nsp@slc.fi eller tel. 09-601588 senast 31.10.2018. Antalet platser är begränsat och fylls i anmälningsordning. Närmare info finns på SLC Nylands webbplats slc.fi under Aktuellt i Nyland.

Med önskan om fortsatt fint skördeväder!

Bjarne Westerlund, verksamhetsledare