Hortilab 1 B
Filip Högnabba, vd för Hortilab, poängterar vikten av att kontinuerligt ta markkarteringsprover. Och inte enbart för att uppfylla olika krav. Fler prover säkerställer att näringsbalansen är optimal, säger han.
Tema

Fler prover säkerställer
näringsbalansen i jorden

De flesta jordbrukare tar markkarteringsprover för att uppfylla kraven i miljöersättningen och fosforförordningen. Men Filip Högnabba, vd för Hortilab Ab i Närpes, skulle gärna se att prover tas oftare för...
Borde få mer synlighet Just med tanke på att lönsamheten inte har varit den bästa har i stort sett alla organisationer som står jordbruket nära, tutat ut budskapet att det är...
Delprov från hela skiftet Delproven tas representativt från hela skiftet. Enligt förordningen ska man ta minst sju delprov från ett skifte, men från större skiften lönar det sig att ta 10-15...
Kollar också kolet Hortilab kan också stå till tjänst för de som är i behov av den så kallade omfattande jordanalysen som kortfattat gäller kolbindningen. Det är en valbar gårdsspecifik åtgärd...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera