Kullgren Kurvinen
Jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen och hans svenska kollega landsbygdsminister Peter Kullgren har en gemensam linje då det gäller skogsfrågorna på EU-nivå.
Skogsbruk EU

Finlands och Sveriges lantbruksministrar visar enad front kring skog och jordbruk

I tisdags var Sveriges nyutnämnde landsbygdsminister Peter Kullgren på besök till Finland för att med jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen gå igenom aktuella skogsfrågor och diskutera Sveriges EU-ordförandeperiod som börjar vid årsskiftet.

Vid mötet avhandlade de två ministrarna bland annat EU:s restaureringsförordning, avskogningsförordningen, taxonomin och certifieringssystem för kolbindning. 

– I praktiken är vi överens om allting. Under dessa svåra tider är det bra att vår närmaste vän och granne också skall fungera som ordförande i EU, sade Kurvinen.

Kullgren konstaterade att länderna länge samarbetat kring och jord- och skogsbruk och att dessa är viktiga frågor för båda länderna. Skogen är och har alltid varit en viktig resurs för de nordiska länderna och har skapat grunden för vår välfärd. Enligt Kullgren borde skogen också vara en integrerad del av vår framtida bioekonomi och den har en viktig roll i arbetet att fasa ut fossila bränslen. Samtidigt skapar skogen tillväxt och jobb.

Ministrarna diskuterade hur de skall säkra balansen mellan ekonomisk nytta av skogen, samt klimat- och miljöfrågor i de kommande förhandlingarna med EU.

– Enligt min åsikt har Finland och Sverige goda möjligheter att utveckla en skogsbaserad bioekonomi. Vi har ju hela värdekedjan i våra länder, sade Kullgren.

De mera exakta målsättningarna för Sveriges ordförandeperiod i EU kommer att fastslås i december, men konkurrenskraft och klimat är frågor som kommer att prioriteras, enligt Kullgren.

– Som ordförandeland har vi som uppgift att få till smidiga processer, men det är ju tydligt från vår sida att vi ju inte kan ta vilka positioner som helst.  Både skogsindustri och jordbruk är oerhört viktiga, berättade Kullgren.

Ministrarna lyfte också fram samarbetet med länderna i den så kallade For Forest-gruppen som består av Sverige, Finland, Österrike och Slovenien. Det gäller att övertyga resten av EU om att skogen inte skall ses som ett problem, utan som en av lösningarna för såväl biodiversitetsfrågan som klimatkrisen.

– I grunden så handlar det om att vi behöver öka förståelsen för det värde som skogen och jordbruket har i våra delar av Europa. Vi har några av de klimatsmartaste jordbruken och skogen som är en enorm kolsänka och rätt använd så kan den bidra mycket i klimatarbetet, sade Kullgren.

Sveriges riksdag motsatte sig tidigare i höstas EU:s restaureringsförordning och hänvisade till närhetsprincipen, att medlemsländerna själv skall få bestämma om frågorna. Även om lagförslaget inte helt kan stoppas på EU-nivå är tanken enligt Kullgren att få till stånd en mer balanserad lagstiftning som inte skulle vara så skadlig för skogsbruket i länder som Sverige och Finland.