Novia1
Sebastian van Breemen uppskattar att de teoretiska studierna varvas med praktiska och handfasta studier som avverkning av skog.
Skogsbruk Tema

Finlands gröna guld
blir deras arbete

Snön knarrar under fötterna och solen skiner från en klarblå himmel när Novias skogsbruksstuderande lär sig avverkningssteknik i en skog på Västankvarn i Ingå.

Det är första årets studerande som siktar in sig på att bli skogsbruksingenjörer, men som nu får grunderna också i det praktiska arbetet.

– Man måste ju veta vad det är man gör sen när man är chef för dem som gör det, skrattar några killar som samlats för lunchpaus runt en brasa vid virkesupplaget.

Gruppen är indelad i mindre grupper, kanske dels på grund av coronan, men i synnerhet för att läraren Ulf Nyholm ska kunna ge individuell handledning utan att äventyra säkerheten.

Nyholm gör ett gästspel som skogslärare på Novia trots att han till vardags arbetar på Axxell i Brusaby.

Tusen hektar skog

Utbildningen till skogsbruksingenjör sker på yrkeshögskolan Novia i Ekenäs – även om det för tillfället innebär mycket distansstudier. Kursen i avverkningstekning är med andra ord ett välkommet undantag från distansundervisningen.

Novia har tillgång till omkring tusen hektar skog både i Raseborg och på utbildningsgården Västankvarn i Ingå, så det är inget problem att hitta skog att öva sig på.

Stämningen är god och alla närvarande verkar överens om det är särskilt roligt med praktiskt arbete så här i coronatider då det mesta sker via skärm.

– Man lär sig nog mycket bättre så här också, säger Michael Tengström.

– Och det här ju här som gemenskapen uppstår, fyller Sebastian van Breemen i.

Killarna har alla olika bakgrund; en del kommer från gårdar med egen skog, andra från asfaltbeklädda storstäder, men alla har någon slags relation till skogen.

Snabbt kommer diskussionen in på framtidens skogsbruk och hållbar träanvändning.

– Vi behöver vårda skogen får att kunna utnyttja den. Skogen har tjänat oss väl. Hela vårt välfärdssamhälle har byggts upp med hjälp av skogen, säger Ulf Nyholm.

Novia3
Ulf Nyholm instruerar Jasper Lundelin i avverkningsteknik.

Jobb finns

Under den två veckor långa kursen i avverkningsteknik får studerandena pröva på att gallra skog med motorsåg och köra ut virket med traktor och timmervagn.

– Här ser ni att ganska många träd har drabbats av snöbrott. Topparna har knäckts av för mycket blötsnö. Och här rinner kådan ner för stammen på de här unga granarna som drabbats av rotröta. Dem tar vi bort, instruerar Nyholm.

– Det här är jätteintressant, säger Sebastian van Breemen när han tar en paus från kvistandet. Han tänker sig att han någon dag vill starta ett eget företag inom skogsbranschen. 

Han och hans studiekompisar verkar alla vara överens om att det kommer att gå bra att hitta jobb inom branschen. De uppskattar också det kontaktnät som skolan har och de många möjligheter man som studerande får att bekanta sig med branschen också inifrån.

En skogsbruksingenjör har möjlighet att jobba med alla former av försäljning, förvaltning och förädling av skog. Det kan handla om virkesanskaffning, planering eller rådgivning.

Utbildningen riktar in sig på hållbar användningen av skogen.

Novia2
Också en skogsbruksingenjör behöver grundläggande kunskap i hur man sköter det praktiska jobbet. Novias studerande för pröva på både avverkning och utkörning.