Jordbruk Globalt Marknad

FAO:s matindex steg igen i januari

FAO:s globala prisindex för livsmedel återhämtade sig i januari 2022 efter en minimal svacka i december. Indexet steg med 1,1 procent, framför allt på grund av stigande priser på vegetabiliska oljor och mejeriprodukter.

I januari steg noteringarna för mejeriprodukter tydligt med 2,4 procent. Detta markerar den femte månadsökningen i rad. Sockerindexet föll däremot för den andra månaden i följd, denna gång med 3,1 procent. Priserna på kött och spannmål förändrades knappast alls.

De globala mejeripriserna har stigit med 18,7 procent på ett år. De starkaste ökningarna bokförs för skummjölkspulver och smör. Uppgången i januari stöddes av en global åtstramning och minskad exporttillgänglighet.

Detta noteras särskilt i västra Europa, där leveranserna av mjölk minskade i flera stora mjölkproducerande länder. Det finns också mindre mejeriprodukter i lager. Dessutom förväntas mjölkproduktionen i Oceanien avta de kommande månaderna.

FAO:s spannmålsindex steg marginellt med 0,1 procent i januari. Priset på spannmål har det oaktat klättrat 12,5 procent över nivån för ett år sedan. Världsmarknadspriset på vete sjönk ändå i januari med 3,1 procent på grund av goda skördar i Australien och Argentina.

Priserna på spannmål kunde enligt FAO ha sjunkit kraftigare men trenden förhindrades av en tilltagande osäkerhet om tillgången på exportleveranser. Exportpriserna på majs steg tydligt med 3,8 procent.

Köttpriset steg minimalt

Indexet för kött steg endast minimalt under årets första månad. På årsbasis har prisnoteringen på kött stigit med 17,3 procent. I januari nådde priserna på nötkött en ny topp, då den globala importefterfrågan översteg tillgången från Brasilien och Oceanien.

Priserna på griskött följer trenden. Som en orsak anger FAO den tilltagande bristen på arbetskraft och höga insatskostnader. Detta dämpar det globala utbudet och motverkar tendenserna till prishöjningar.

Priserna på lamm- och fågelkött fortsatte att sjunka, då den globala exporten överträffade efterfrågan på importvara. Den fortsatta pandemin och utbrott av fågelinfluensa i flera regioner påverkade inte situationen nämnvärt.

Sockerindexet föll i januari med 3,1 procent, vilket markerar det andra månatliga prisfallet i rad. Sockerpriset föll till sin lägsta nivå sedan sex månader. Den nedgående trenden kan härledas till gynnsamma produktionsutsikter och goda skördar.

Prisindexet för vegetabiliska oljor steg med 4,2 procent från december, Detta är den starkaste månatliga ökningen någonsin för denna varugrupp, konstaterar FAO. Priserna steg inom samtliga oljeslag.