Horsch 1
Horsch lantbruksmaskiner visades vid ett evenemang som ordnades i samband med företagsledningens besök i Finland. På bilden ses en Horsch såmaskin av modellen Pronto 6 DC.
Maskin & teknik

Familjeföretaget Horsch
är mer än bara maskiner

Den tyska maskintillverkaren Horsch som vuxit till en storspelare på globala marknaden väntar fortsatt tillväxt, också i Norden.

– Mest växer marknaden i Danmark. Men vi ser också en uppgång i Norge, Sverige och Finland, säger företagets grundare och huvudägare Michael Horsch.

Han besökte nyligen Finland tillsammans med sin fru Cornelia Horsch.

Sett ur ett globalt perspektiv blir tillväxttakten framöver ändå inte lika stor som den varit hittills för familjeföretaget som expanderat kraftigt sedan början av 2000-talet. Också Horsch har sett effekterna av Rysslands anfallskrig i Ukraina och energikrisen.

Michael Horsch som är passionerad jordbrukare startade företaget 1984 då han byggde sin första såmaskin. Sedan starten hemma på gården Sitzenhof har det familjeägda företaget vuxit från några få anställda till en global maskintillverkare med dotterbolag i tio länder och 3.500 anställda.

Omsätter över en miljard

Horsch är i dag en av marknadens ledande tillverkare av maskiner och redskap för jordbearbetning och sådd. Omsättningen överstiger en miljard euro.

Företaget har produktionsanläggningar i Europa, USA, Brasilien och Kina. Huvudkontoret finns i Schwandordf i tyska Bayern där företaget också har en av sina största fabriker.

Horsch som är känt för sina stora och avancerade maskiner har specialiserat sig på jordbearbetningsredskap, såmaskiner och växtskyddssprutor. Michael Horsch ansvarar tillsammans med sin bror Philipp för maskintillverkningen och produktutvecklingen, medan Michaels fru Cornelia har ansvar för marknadsföringen och försäljningen.

Michael Horsch deltar aktivt i arbetet med att utveckla nya lösningar inom maskintillverkningen trots att han inte har någon utbildning på området.

– Jag är självlärd och har alltid gillat att jobba med maskiner, säger Horsch.

Horsch 2
Michael och Cornelia Horsch är båda engagerade i familjeföretaget som på några decennier vuxit till en av de ledande tillverkarna av redskap och maskiner för jordbearbetning och sådd.

Vill vara nära kunderna

På frågan om vad som ligger bakom företagets framgångar svarar han anspråkslöst att hela familjen är starkt engagerad i företaget. Det finns en passion för det man gör och man vill jobba nära kunderna.

– Vi bryr oss om våra kunder, det gäller att ställa upp för odlarna. Det är viktigt att de får hjälp om något råkar gå sönder när de jobbar på fältet, säger Horsch.

För den finländska marknaden har företaget i år rekryterat en person som jobbar med maskinservicen.

Men Horsch är inte bara maskiner. Företaget utför omfattande odlingsförsök på närmare 7.000 hektar där de testar sin teknologi. I testarealerna ingår både egna gårdar och gårdar som ägs av jordbrukare som samarbetar med företaget.

Genom testandet har Horsch utvecklat maskiner med avancerad teknologi för sådd, jordbearbetning och precisionsodling. Fokus ligger på tekniska och digitala lösningar för ett modernt jordbruk.

Engagemang i miljö och klimat

Michael Horsch som är känd för sin drivkraft och kreativitet är förutom i innovationer också djupt engagerad i miljö och klimat. Skyddandet av miljön och friska människor hör till företagets högsta prioriteringar.

För Horsch är ett miljövänligt jordbruk viktigt. Han är ingen vän av glyfosat när det gäller användningen av växtskyddsmedel. Företaget utför som bäst experiment där man utvecklar en teknologi som kan ersätta i glyfosat i ogräsbekämpningen.

Han lyfter också fram mikrobiologins roll i satsningen på biologiskt växtskydd inom jordbruket.

– I Brasilien finns det lantbrukare som satsar på biologiskt växtskydd. De har egna gårdslaboratorier där de tar fram växtskyddsmedel genom att odla bakterier. De har nått goda resultat och sparar dessutom pengar genom sina metoder, säger Horsch, som ofta besöker odlarna i Brasilien.

Hans företag planerar nu att också bygga ett eget laboratorium för att utveckla biologiska växtskyddsmedel.

– Man undrar varför ingen i Europa har kommit på det här tidigare, säger Horsch.

Horsch 3
Familjeföretagets grundare och huvudägare Michael Horsch är känd för sin drivkraft och kreativitet.

Skördarna kommer att minska

Men det är inte bara växtskyddet som engagerar honom. Klimatförändringen är minst lika viktig, en fråga som Horsch tar på stort allvar.

– Den globala uppvärmningen är en av våra största utmaningar. Den sker snabbare än vi trott och går inte att stoppa. Vi kan bara bromsa den.

Skördarna kommer att minska till följd av att vädret blir extremare.

– Det här är redan verklighet och det kommer att bli värre. Det är inte omöjligt att vi framöver likt USA kommer att få uppleva orkaner också i Europa, säger Horsch.

– Det viktiga är nu att vi förbereder oss för vilka åtgärder som behövs för att vi ska klara av klimatförändringen. Det gäller allt från infrastruktur och byggande till hur vi brukar jorden, säger Horsch.

Turun Konekeskus firar 25 år

Michael Horsch och hans fru Cornelia var huvudgäster vid ett kundevenemang som Turun Konekeskus, importör och återförsäljare av Horsch lantbruksmaskiner, ordnade senaste vecka i Oripää i Egentliga Finland. Evenemanget ordnades i samarbete med HKScan. Omkring 200 odlare från olika delar av landet deltog i evenemanget.

Anders Vahtola, som är affärsområdeschef för lantbruksmaskiner vid Turun Konekeskus, säger att Horsch maskiner är en ganska stor grupp i företagets produktsortiment när det gäller segmentet maskiner och redskap för jordbearbetning och sådd.

– Det är en växande grupp, speciellt såmaskinerna säljer bra, säger Vahtola.

Han uppskattar Horsch marknadsandel i landet till 35-40 procent när det gäller försäljningen av såmaskiner. Försäljningen av stora maskiner som har en bredd på 6-12 meter ökar mest.

– Det är en trend vi ser i takt med att gårdarna blir färre och större, säger Vahtola.

Horsch lantbruksmaskiner har funnits i Turun Konekeskus sortiment sedan 2020. Turun Konekeskus, som också är ett familjeföretag, fyller 25 år i år. Företaget omsätter 70 miljoner euro och sysselsätter 70 anställda.