Samson 1 Webben
Den nya NMR-sensorn passar Samson PG II.
Jordbruk Maskin & teknik

Exakt flytgödselspridning
med Samsons NMR-sensor

Med Samsons nya utrustning NMR-sensorn kan flytgödsel spridas mer exakt vad gäller mängden näring per ytenhet.

NMR-sensorn tar hela tiden prover av flytgödseln som pumpas från tanken till rampen. Ur dessa prover mäts mängden kväve, fosfor och kalium i realtid och informationen skickas till datorn. Det fina med denna nya sensor är att exaktheten är mycket god och därmed blir resultatet perfekt.

Traktorföraren kan bestämma vilket värde som ska styra flytgödselspridaren, kväve, fosfor eller kalium och ställa in önskad giva. Därefter styrs mängden flytgödsel i förhållande till framkörningshastighet och näringsinnehåll så det blir exakt den mängd näring som önskas på fältet.

Samson 2 Webben
Samson NMR-sensorn mäter mängden kväve, fosfor och kalium i realtid i flytgödseln. Sensorn tilldelades en silvermedalj på Agritechnica-mässan i fjol.