P052031 373188
EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevičius tillbakavisar kritiken mot EU:s skogsstrategi. FOTO: EU
Skogsbruk EU

EU:s miljökommissionär
försvarar skogsstrategin

EU:s skogsländer uttrycker gemensamt ett massivt motstånd mot EU-kommissionens planer på den nya skogsstrategin. Den ansvariga kommissionären Virginijus Sinkevičius visar ingen större förståelse för uppståndelsen.

Enligt den tyska sajten TopAgrar uppmanar Sinkevičius de motsträviga skogsländerna att överge sitt revirtänkande i frågan. Kritikerna i rådet borde ägna sig åt problematiken med skogsdöd i stället för att ignorant klamra sig fast vid procedurfrågor.

Enligt miljökommissionären borde strategins kritiker i stället tackla det uppenbarliga problemet kring skogsdöden på konstruktivt sätt. Kommissionen har berett strategin mycket noga och har för avsikt att gå vidare, inskärper Sinkevičius.

I sammanhanget ger han emellertid också erkänsla för de regionala aktörernas kompetens på området för skogsbruk. Kommissionen erkänner medlemsländernas roll. Trots detta får ingen tid förloras. Skogen är viktig för ett effektivt klimatskydd, betonar Sinkevičius.

Skogsländerna sätter sig på tvären

Tysklands jordbruksminister Julia Klöckner erkände nyligen betydelsen av kommissionens mål att skydda skogarnas biologiska mångfald och deras effekter på klimatskyddet. Hon kritiserade däremot kommissionen för att favorisera felaktiga metoder.

Klöckner hänvisade ånyo till den så kallade Wiendeklarationen, där EU:s viktigaste skogsländer påminner om betydelsen av subsidaritetsprincipen inom skogspolitiken. Bara en livskraftig skogssektor kan sköta skogen bra.

Wiendeklarationen undertecknades av de ansvariga skogsministrarna från Finland, Sverige, Tyskland, Slovakien och Österrike. Representanter för ordförandelandet Slovakien deltog också i mötet.

I ett gemensamt uttalande till EU-kommissionen fordrar de berörda länderna klara och tydliga korrigeringar för genomförandet av skogsstrategin. Länderna accepterar EU:s gröna giv, men detta förutsätter rätt för länderna att bedriva ekonomiskt skogsbruk.

Enligt TopAgrar har också Ungern anslutit sig till skogsstrategins kritiker. Enligt Ungerns jordbruksminister István Nagy nonchalerar kommissionen i Bryssel det faktum, att de skogrika medlemsländerna redan bedriver en mycket god skogspolitik.

Också det franska jordbruksministeriet försvarar medlemsländernas rätt att självständigt förvalta sina skogar. Regeringen i Paris välkomnar emellertid initiativet från Bryssel att införa digital teknik för att förhindra olagliga hyggen.

Nederländerna efterlyser mer EU

Portugal, Grekland, Irland och de baltiska länderna försvarar de skogrika EU-ländernas rätt till en självständig skogspolitik. Nederländerna och Italien visar däremot intresse för ett större EU-inflytande i skogsfrågor.

Nederländernas regering betraktar sunda skogar som en helhet av stor betydelse för Europa. De förestående utmaningarna på skogsområdet skulle därför skötas bäst med gemensamma krafter.

En stark europeisk politik för skogsskyddet vore betydelsefull med tanke på framtida förhandlingar om handelsavtal med tredjeländer. Därmed skulle EU stärka sin trovärdighet för sina krav på skydd av regnskogar. Italien stöder denna aspekt, enligt TopAgrar.