1654772164234 20220609 Ep 132628 G Fma Ah 042 Download Large
LULUCF-förordningen om högre kolinlagring inom markanvändning och skogsbruket diskuterades förra veckan livligt i EU-parlamentet. FOTO: EU
Jordbruk Skogsbruk EU

EU:s klimatpaket
tillbaka till utskottet

EU-parlamentet röstade senaste vecka om delar av klimatpaketet ”Fit for 55” utan chans till kompromisser. Den så kallade LULUFC-förordningen om högre kolinlagring inom markanvändning och skogsbruket gick däremot igenom.

Parlamentet försökte med måttlig framgång baxa igenom det stora klimatpaketet Fit for 55. Målet är att sänka utsläppen av växthusgaser med 55 procent fram till 2030, utgående från basvärdet från 1990. Behandlingen i parlamentet blev en livlig föreställning.

Parlamentet fann ingen gemensam position om varken emissionshandel eller ansvarsfördelning. LULUCF-förordningen, som styr utsläpp och upptag av koldioxid kopplade till skog och mark, passerade däremot nålsögat.

Parlamentet enades om kommissionens förslag, som de facto höjer EU:s mål för kolinlagring till 310 miljoner ton CO2-ekvivalenter. Förslaget antogs med en betryggande majoritet med 472 röster för, 124 emot och 22 nedlagda röster.

Konkret mål för CO2-lagring

I plenum cirkulerade enligt uppgift många olika förslag, från upp till 600 miljoner ton (vänstern) och 490 miljoner ton (gröna). Ett kompromissförslag i miljöutskottet löd på 360 miljoner ton, vilket den konservativa EPP-gruppen inte gick med på att stöda.

EPP kunde driva igenom en kompromiss som går ut på att jord- och skogsbruket ska skära ned utsläpp av 310 miljoner ton koldioxid fram till 2030. Målet betecknas som en lättnad för skogssektorn.

Ordföranden för parlamentets jordbruksutskott, tysken Norbert Lins (EPP), karaktäriserar modellen som en stimulans för ett aktivt skogsbruk, vilket främjar klimatskyddet. Framställningen av skogsprodukter binder CO2, påpekar Lins.

Enligt Lins är det viktigt att parlamentet nu för första gången skriver in ett konkret mål för CO2-lagring. Målet att spara 310 miljoner ton CO2 är ambitiöst men realistiskt. Fossila produkter ska ersättas med uthålliga produkter från ett aktivt skogsbruk, noterar Lins.

Den finländska europaparlamentarikern Elsi Katainen (Renew, liberal) konstaterar med tillförsikt att miljöutskottets mål för CO2-lagringen kunde sänkas från 360 miljoner ton till 310 miljoner ton.

Målet ligger i linje med EU:s klimatlagstiftning och Finlands målsättningar. Det stöder Finlands hållbara jord- och skogsbruk och tryggar förnuftiga mål för kollagring och en hållbar träanvändning, noterar Katainen.

Torvalds räknar med kompromiss

Europaparlamentarikern Nils Torvalds (Renew, SFP) beklagar att den gröna omställningen tog en oväntad vändning i parlamentet, då en majoritet röstade ned kompromissen om utsläppshandelns revidering.

Eftersom kompromisser till flera andra lagförslag är så nära kopplade till utsläppshandeln, ledde beslutet till att även andra delar av den gröna omställningens lagpaket lades på is. Nu måste parlamentet hitta en lösning som majoriteten kan leva med.

Torvalds hänvisar till att socialdemokratiska, gröna och vänsterförbundets politiska grupper har spelat en central roll i förhandlingarna. Trots detta valde man att rösta emot kompromissen. Nu returneras förslaget till miljöutskottet för att hitta en ny kompromiss.

Ett ytterligare nej i plenum kan bli ödesdigert. Det finns ännu förhoppningar om att vi på nytt kan hinna rösta om utsläppshandeln innan sommarsemestern i juli. Vi måste nå en lösning som en bred majoritet faktiskt stöder, påpekar Torvalds.

Ifall resultatet i plenum upprepas, kan stora delar av den gröna given falla. Detta skulle göra det svårt för EU att nå sina egna klimatmålsättningar och skyldigheterna i Parisavtalet.

Torvalds tror inte EU-parlamentarikerna kommer att tillåta detta ske. Vi är inte långt långt från en överenskommelse. Nu gäller det att jobba hårt för att förnuftet ska vinna över envisheten, tillägger Torvalds.