Trockenheit
Den extremt heta och torra sommaren och kriget i Ukraina frestar på den europeiska spannmålsbalansen. FOTO: Bayerischer Bauernverband
Jordbruk EU

EU:s jordbruksmarknader
pressas av kriget i Ukraina

EU-kommissionens kortsiktiga prognos för jordbruksmarknaderna hösten 2022 behandlar i huvudsak sommarens heta och torra väder och den ryska invasionen av Ukraina. Kommissionen förutspår stigande kostnader för energi och insatsmedel.

Enligt kommissionen är prognoserna just nu extremt osäkra. Detta beror inte minst på läget i Ukraina. Det är svårt att uppskatta Ukrainas fortsatta möjligheter att producera, lagra och exportera agrarprodukter. Det redan spända läget kan ännu förvärras.

Efter sommarens rekordvärme och -torka, befann sig nästan 60 procent av Europas areal i ett slags alarmtillstånd, enligt kommissionens vetenskapliga tjänst. Hettan påverkade allvarligt växternas utveckling och skördeutsikterna.

Torkan och höga gödselpriser medförde att EU:s spannmålsproduktion krympte med 7,8 procent på årsbasis till 270,9 miljoner ton. Spannmålsskörden stannar 5,1 procent under femårsgenomsnittet och majsskörden minskar med nästan 24 procent sedan fjolåret.

Produktionen av sockerbetor förväntas minska med 6,9 procent. Parallellt har sockerpriset nått sin högsta nivå sedan kvoterna avvecklades 2017. Produktionen stannar vid 15,5 miljoner ton eller 5,8 procent under genomsnittet för de senaste fem åren.

Kriget i Ukraina driver upp priserna

Den ukrainska spannmålskorridoren via Svarta havet och de så kallade solidaritetsrutterna genom EU-området gjorde det möjligt för Ukraina att exportera 12,5 miljoner ton spannmål, oljeväxter och andra jordbruksprodukter mellan maj och september.

Det är fortfarande osäkert om Svartahavskorridorerna kommer att förbli öppna enligt överenskommelsen efter den 120 dagar långa fristen. Det skulle förutsätta att ingen av avtalsparterna sätter sig på tvären, inte heller Ryssland.

Kommissionen påminner om att kriget i Ukraina också bromsar den ekonomiska tillväxten i EU. Efter en tillväxt med 3,1 procent under 2022 ökar risken för en negativ utveckling med 0,9 procent 2023, vilket skulle främja en inflation.

Efter energikostnaderna är livsmedlen den näst viktigaste drivkraften för inflationen. Priserna på livsmedel har stigit med cirka 14 procent i augusti. Pressen på producentpriserna lättar knappast då insatsvarorna fortsätter att stiga.

Torkan bromsar mjölkproduktionen

En svår torka med brist på grönfoder och reducerade djurbesättningar har bromsat mjölkproduktionen i EU med 0,5 procent i år. Om vädret normaliseras nästa år kan minskningen begränsas till 0,2 procent, förutsatt att vädret normaliseras.

Sjunkande nivåer av protein- och fetthalter i mjölk kommer sannolikt att ytterligare minska utbudet av mejeriprodukter. Trots stigande priser utgår kommissionen från att mjölkkonsumtionen förblir stabil.

Trots höga producentpriser utgår kommissionen från att EU:s nötköttsproduktion minskar med 0,6 procent detta år, främst på grund av reducerade besättningar. Det stigande priset väntas sänka EU:s exportvolym med en procent.

Höga foderkostnader och afrikansk svinpest (ASF) fortsätter att bromsa grisproduktionen i EU. Reduceringen uppskattas till fem procent. Kina torde för sin del öka sin import till nivåerna före ASF. EU har också chanser att exportera till Storbritannien och USA.

Höga priser för foder och energi och den okontrollerade fågelinfluensan hämmar utvecklingen inom EU:s fjäderfäsektor. En kraftig prishöjning på fjäderfä sedan årsskiftet minskar EU:s konkurrenskraft och gynnar importen från Ukraina.