Lpx 00159353
Ingen skörd utan gödsel. EU-kommissionen lanserar snart en ny gödselstrategi. FOTO: Landpixel
Jordbruk EU

EU vill stabilisera
tillgången på gödsel

EU-kommissionen utarbetar en strategi som syftar till att stabilisera tillgången på gödsel i den europeiska unionen. Enligt agrarkommissionär Janusz Wojciechowski ska de nya planerna läggas fram redan i slutet av denna månad.

Var och varannan EU-jordbrukare har de senaste månaderna oroat sig över risken att stå utan tillräckliga mängder gödsel för sina jordar. Extremt höga gödselpriser och brist på gödselmedel har framkallat indignation i medlemsländerna.

Situationen utlöstes framför allt genom snabbt stigande gaspriser och en plötsligt utebliven gödselimport från Ryssland. Wojciechowski tillkännagav sina planer på en förnyad gödselstrategi under en diskussion inför EU-parlamentet.

Den polska agrarkommissionären konstaterade att EU inte kan etablera en trygg matförsörjning utan att importera mineralgödsel. Framför allt är EU alltför långt beroende av importerad gödsel från Ryssland och Vitryssland.

Enligt Wojciechowski ska den förnyade gödselstrategin stärka gödselindustrin i EU:s medlemsländer. Det riskabla beroendet av importvara måste upphöra. Parallellt siktar kommissionen på att sänka behovet av mineralgödsel inom jordbruket.

Kommissionen vill utarbeta en strategi för effektiv och exakt spridning av gödsel och näringsämnen. Det gäller att optimera användningen av gödsel ute på gårdarna och deras skiften.

Wojchiechowski framhåller att gödselpriserna har stigit i EU med 149 procent från september 2021 till september detta år. Gödselindustrin har helt eller delvis stoppat produktionen av kvävegödsel eller minskat den med upp till 70 procent.

Yara uppmanar EU till handling

Den norska gödseltillverkaren Yara uppmanar EU och medlemsländernas regeringar att agera snabbt för att trygga tillgången på gödselmedel. EU får inte bli beroende av Ryssland när det gäller tillgången på mat och gödselmedel.

Enligt Yara-chefen Svein Tore Holsether är en stark europeisk gödselindustri avgörande för att trygga tillgången på mat i Europa och globalt. En sådan strategi tryggar parallellt också EU:s gröna giv.

Kriget mot Ukraina får inte tillintetgöra arbetet för en framtid med nettonollutsläpp. Det är otänkbart att nå klimatmålen utan en stark, grön europeisk produktion. I stället för att försvaga gödselindustrin, behövs samordnade, massiva insatser för nollutsläpp.

Enligt Holsether skulle en minskad gödselproduktion i Europa också minska den globala tillgången på gödselmedel. Detta medför i sin tur direkta negativa konsekvenser för det globala livsmedelssystemet och den globala matsäkerheten.

Den europeiska gödselsektorn är avgörande för ett hållbart och motståndskraftigt livsmedelssystem, både i Europa och globalt. Gödselproduktionen i Europa har ett CO2-avtryck som är bara hälften av de globala genomsnitten, säger Holsether.

Yara ansluter sig därför till EU-parlamentet och andra institutioner för att arbeta för en gemensam EU-strategi för gödselmedel. Det blir en avgörande etapp för att trygga Europas suveränitet inom livsmedel och jordbruk, sammanfattar Yara-chefen.