Img 6752
Kompensation får också användas för att ersätta kostnader som uppstår för uppförande av rovdjursstängsel, anskaffning av vakthundar eller motsvarande åtgärder som syftar till att skydda den egna boskapen mot vargangrepp.
Jordbruk EU

EU tillåter fullständig ersättning för vargskador

EU-kommissionen har givit efter för påtryckningarna. Medlemsländerna får bevilja full kompensation för alla skador som uppstår genom vargangrepp. Hittills har ersättningen begränsats till 80 procent av skador som förorsakas av rovdjur.

Kompensationer får också användas för att ersätta kostnader som uppstår för uppförande av elstängsel, anskaffning av vakthundar eller motsvarande åtgärder som syftar till att skydda den egna boskapen mot vargangrepp.

Enligt EU-kommissionen ska en komplett kompensation också betalas för indirekta skador, exempelvis veterinärkostnader för behandling av skadade djur. Likaså betalas arbetskostnader som uppstår om skadad boskap måste sökas upp efter ett angrepp.

Det går emellertid inte att få ersättning för kostnader som förorsakas av diverse andra förebyggande åtgärder, exempelvis vissa extrakostnader i samband med stängselbyggen. På den punkten vill bland annat Tyskland ännu pressa kommissionen till eftergifter.

Kompensationerna finansieras via landsbygdsstöden och nationella medel. EU-kommissionen har hamnat under hård press i frågan eftersom vargstammen har ökat mycket snabbt i flera stora EU-länder.

Det är särskilt fårfarmare och bönder med betande boskap känner sig övergivna av politikerna. I början av 1900-talet var vargen så gott som utrotad i västra Europa. Först 1992 fredades den av EU.

Sedan dess har beståndet stadigt ökat. Vargen har återvänt till nästan alla europeiska länder. Den europeiska strategin för samexistens mellan boskapsbete och varg har misslyckats kapitalt, anser bland annat de tyska fårfarmarna.

Liknande problem har bönderna i bergtrakterna i Schweiz, Italien och Österrike. Under hösten har debatten hetsat till sig ytterligare då stängsel inte alltid räcker till för att skydda boskapen mot vargangrepp.