Jordbruk EU

EU tar ställning till
fristen för glyfosat

Enligt ett EU-beslut för fem år sedan borde tillståndet för ogräsmedlet glyfosat med rätta löpa ut den 15 december detta år. I stället föreslår EU-kommissionen en ettårig förlängning. EU-experterna behöver mer tid för en evaluering.

Den europeiska myndigheten för matsäkerhet Efsa och den europeiska kemikaliemyndigheten Echa meddelade redan i maj att de inte hinner utvärdera riskerna med glyfosat innan EU-fristen går ut den 15 december 2022.

Enligt den ursprungliga tidtabellen skulle experternas slutliga utvärdering vara klar under hösten. I maj meddelade expertgruppen att den inte hinner slutföra sitt arbete inom utsatt tid. Kommittén har inte hunnit ta del av alla detaljer.

Tidsnöden motiveras bland annat med alla talrika anmärkningar som har lämnats in i processen. Därmed kan expertkommitténs definitiva utredning och ställningstagande presenteras för kommissionen och medlemsländerna först i juli 2023.

Inom EU-kommissionen utgår man från ett bifall för experternas begäran. I praktiken medför detta att det definitiva EU-beslutet om växtskyddets öde skjuts fram igen en gång. I slutändan måste EU-kommissionen eventuellt avgöra utgången.