Saab Airtractor 31889
De svenska släckningsplanen har en kapacitet av 3.000 liter vatten per fällning. FOTO: Saab
Skogsbruk EU

EU rustar upp mot skogsbränder

Sommaren 2022 blev en dyster period för de europeiska skogarna. Skogsbränder förstörde rekordstora arealer i nio medlemsländer. EU reserverar 170 miljoner euro för en fortsatt effektivering av brandbekämpningen med bland annat flygplan.

Årets extremt torra och heta sommar går till historien som en av de värsta brandkatastroferna i Europa. Hetast var det i mellersta och sydvästra Europa, där vegetationen var extremt torr och därmed ytterst brandfarlig.

EU-kommissionen fastställer att mer än 771.000 hektar skog detta år har brunnit i EU-länderna fram till den första oktober. Det är den högsta siffran sedan 2006, då skogsbränder systematiskt började registreras i EU.

Denna gång kom de nordiska länderna bäst undan. Mellan- och Sydeuropa kämpade i gengäld med extrema temperaturer upp till 45 grader. Den flera månader långa perioden av oavbruten hetta och torka genererade skogsbränder över stora områden.

EU skaffar fler flygplan

Svåra skogsbränder har blivit vanligare i EU under de heta somrarna. Kommissionen har målmedvetet förbättrat beredskapen mot bränder och andra naturkatastrofer genom att samordna en gemensam flotta av vattenbombare och helikoptrar.

Utdragna värmeböljor med extrem torka väntas bli ännu vanligare i framtiden. EU-kommissionen försöker därför ständigt förbättra beredskapen genom att samla medlemsländernas resurser i en gemensam organisation.

Denna sommar slog torkan till i Österrike, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Ungern, Rumänien, Slovakien, Slovenien och Spanien. I sex av länderna slogs årliga brandrekord med bred marginal. EU behöver mer släckningskapacitet, fastställer kommissionen.

Kommissionen vill ytterligare utvidga kapaciteten av släckningsflyg och helikoptrar från och med sommaren 2023. Till en början höjs kapaciteten till 22 flygplan samt 4 helikoptrar. Antalet tillgängliga markteam utökas också.

Från och med 2025 fortsätter satsningen med en intensifierad upphandling av materiel. Kommissionen hänvisar till klimatförändringen. De heta somrarna har tydligen kommit för att stanna. Temperaturerna stiger, markerna torkar ut och brandfaran ökar.

Sverige stärker kapaciteten i norr

Erfarenheter av tidigare katastrofer och storbränder har gett EU anledning att grunda en gränsöverskridande släckningsorganisation. Skogsbränder med dödsoffer i Portugal och svårsläckta bränder i Sverige har påvisat tydliga brister i beredskapen.

Under den stora skogsbranden i Sverige 2018 rekvirerades italienska vattenbombare till hjälp och dessutom medverkade franska plan. Planen fyllde snabbt sina tankar från omgivande insjöar och steg därefter brant för att släppa ut vattnet över lågorna.

Den svenska myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har nyligen upphandlat fyra så kallade skopade släckningsflygplan som kan bekämpa bränder från luften. Flygplanen stationeras i Skavsta men kan flyttas efter behov.

Flygplanen av typen Air Tractor AT-802 F har vart för sig kapacitet att släppa 3.000 liter vatten per fällning. Maskinerna ska i första hand användas i norra Europa och Finland, men är parallellt också anslutna till den europeiska RescEU -flottan.