EU Globalt

EU och USA förbereder gemensamt metaninitiativ

USA och EU försöker ruska liv i den problematiska klimatdiplomatin. De politiska ledarna i Washington och Bryssel förbereder ett så kallat metaninitiativ inför det stora klimatmötet COP26 i Glasgow i november. Initiativet berör också jordbruket.

Under en videokonferens presenterade USA-presidenten Joe Biden och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ett globalt initiativ som syftar till att minska de globala metanutsläppen med 30 procent.

Alla länder som ansluter sig till initiativet åtar sig att nå ett gemensamt mål. Fram till 2030 ska de globala metanutsläppen minska med minst 30 procent, jämfört med nivån år 2020. De största källorna till metanutsläpp är olja och gas, kol, jordbruk och deponier.

Länderna ska framför allt koncentrera sig på källor med höga utsläpp. Det kan enligt EU-kommissionen handla om att stoppa läckor i olje- och gasledningar och utsläpp av metan från jordbruket.

Kommissionen ser en stor potential när det gäller att sänka metanutsläppen inom bland annat boskapsproduktion och risodling. I USA har ett metanprogram startat inom jordbruket, som syftar till en effektivare gödselhantering och nya fodertillsatser inom djurhållningen. I partnerskap med farmare arbetar jordbruksministeriet USDA för att kraftigt öka den frivilliga användningen av klimatsmarta jordbruksmetoder. Målet är att minska metanutsläppen från viktiga jordbrukskällor. Bland åtgärderna nämns förbättrade hanteringssystem för gödsel, anaeroba rötkammare, nya djurfoder, kompostering och andra metoder. USA-kongressen överväger tilläggsfinansiering för att stöda åtgärder av detta slag.

EU och ytterligare åtta länder har redan yttrat sitt stöd för det globala initiativet. Denna veckas måndag startade en generaldebatt om klimatskydd i FN under medverkan av stats- och regeringschefer i respektive länder.

Metaninitiativet ska presenteras på klimatmötet i Glasgow. Förhoppningen är att övertyga Kina, Indien, Brasilien och Saudiarabien att ansluta sig. En minskning av metanutsläppen med 30 procent beräknas bromsa temperaturhöjningen med 0,2 procent fram till 2050.