3D5Ef271 30Ef 4B1F 96F3 78A109F6F5Cd
Skogsfrågorna ska skötas av respektive medlemsland, betonar Finlands jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. FOTO: EU
Jordbruk Skogsbruk EU

EU-ministrarna dryftade
skogsstrategin i Bryssel

EU:s jordbruks- och skogsbruksministrar antog på måndagen EU:s rådslutsatser om den framtida skogsstrategin. Medlemsländerna betonade att skogarnas funktioner kan stärkas, men framhärdade att skogspolitiken hör hemma i medlemsländerna. Finland är i...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera