Bc03F929 1A4E 44C0 9Df8 B17Eb907C3C8
Vaktombyte i årets sista jordbruksråd. Det nuvarande värdlandet Sloveniens jordbruksminister Jože Podgoršek (t.h.) överlämnade ett symboliskt traktorekipage till efterträdaren, Frankrikes jordbruksminister Julien Denormandie. FOTO: EU
Jordbruk Skogsbruk EU

EU-ministrar diskuterade
regler mot skogsskövling

EU-kommissionen vill motarbeta den globala skogsskövlingen genom att försvåra importen av produkter från länder som bidrar till förstörelse av skogar. Medlemsländernas jordbruksministrar ställer sig tveksamma till förslaget.

Veckans ministermöte blev det sista i ordningen under Sloveniens EU-värdskap. I januari tar Frankrike över det roterande ordförandeskapet. Under mötet diskuterades bland annat EU-förslaget att försvåra importen från tredjeländer som bidrar till förstörelse av skogar.

I november lade kommissionen fram ett förslag som syftar till att förhindra importen av vissa produkter från tredjeländer som accepterar olaglig avskogning. I vissa fall kan bestämmelserna också beröra EU:s inre marknad.

I debatten välkomnade medlemsländernas delegationer principiellt det nya initiativet. Flera delegationer befarar samtidigt att den administrativa bördan ökar. Definitionen av skogsskövling är också svår att definiera.

Bestämmelserna gäller sex produktgrupper – soja, palmolja, kaffe, kakao, nötkött och timmer. Kommissionen kan senare ta upp andra produkter i förteckningen. De producerande länderna delas upp i områden med högre och lägre risker för skogsförlust.

EU:s skogsländer håller på sin rätt

Finland, Sverige, Österrike och de baltiska länderna påminde om medlemsländernas nationella behörighet i skogsfrågor och befarade att definitionen av skogsskövling är svår att formulera. Det är viktigt att diskutera initiativet regelbundet i jordbruksrådet.

Spanien varnade för stigande foderkostnader om nyordningen skulle påverka sojapriserna. Detta skulle drabba EU:s djurbönder. Dessutom saknar jordbruksrådet kompetens på området eftersom ansvaret ligger hos miljöministrarna.

Den franska jordbruksministern Julien Denormandie lovade att ta upp frågan till diskussion under det franska EU-värdskapet efter årsskiftet. Saken måste utredas för att röja alla betänkligheter, tillade ministern.

Under ministermötet ställde några medlemsländer förnyade krav på interventioner på grismarknaden med anledning av det spända läget. Kommissionen avvisade kraven med motiveringen att priserna långsamt börjar stabiliseras.

Enligt agrarkommissionär Janusz Wojciechowski vore intervention i form av privat lagring av griskött en fatal signal till marknaden. Just nu ser kommissionen de första tecknen på en återhämtning och föredrar att avvakta tillsvidare.

Diskussioner om handelskedjan

Ministrarna återkom under mötet också till diskussionen om orättvisa metoder i handelskedjan och genomförandet av direktivet i medlemsländerna. Endast fyra medlemsländer har ännu inte infört direktivet i sin lagstiftning.

Enligt ministrarna är det för tidigt att bedöma nyttan av direktivet för jordbrukare och leverantörer av jordbruksprodukter. Agrarkommissionär Janusz Wojciechowski uppgav att flera medlemsländer har skärpt sina regler över EU-nivån.

I flera fall skyddar direktivet inte bara jordbruksproducenter. Vissa större företag drar också nytta av reglerna. Detta gäller exempelvis i Österrike, där skyddet kommer att höjas till en miljard euro per år för företag som handlar med en fem gånger starkare motpart.

Slovakiens representanter befarade att jordbruksproducenterna trots allt kommer att förbli den svagaste länken i livsmedelskedjan. Framöver torde pressen till och med öka som ett resultat av EU:s gröna giv.

Enligt den slovakiska statssekreteraren Milan Kysel har producenterna i praktiken ingen chans att övervältra de stigande kostnaderna för miljö- och klimatskyddet på köparen. Flera delegationer delade den slovakiska delegationens oro på denna punkt.