Kol Jan23 Nvk
Kommissionens förslag betraktades av de medverkande som viktigt eftersom ett regelverk kan hindra grönvaskning och bringa klarhet i marknadernas vilda väster.
Jordbruk EU

EU-kommissionen förslår
regelverk för certifiering
av koldioxidupptag

EU har som mål att vara kolneutralt 2050, och som en del av detta mål har kommissionen gjort ett förslag till regelverk gällande certifiering av koldioxidupptag. Frågan belystes när Europaparlamentets...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera