Jordbruk EU

EU-institutionerna
är oense om nästa CAP

Trepartsförhandlingarna om nästa CAP mellan EU-parlamentet, rådet och kommissionen går trögt. Parterna ligger fortfarande långt från varandra. Parlamentet efterlyser mer disciplin medan länderna kräver friare tyglar. Trepartsförhandlingarna stampar i princip på...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera