Lpx 157900
Omkring hälften av kvävet i gödselmedel och stallgödsel som sprids i EU går förlorat, noterar kommissionen i en ny rapport. FOTO: Landpixel
Jordbruk EU

EU efterlyser kraftigare
åtgärder mot nitratutsläpp

Nitratutsläppen från flera EU-länder oroar EU-kommissionen. Höga halter av nitrater orsakar fortfarande syrebrist och övergödning. Enligt en färsk EU-rapport hör Finland till de tolv EU-länder med det största näringsläckaget från...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera