Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar Tema

En person som är under 25 år
är skyldig att söka till utbildningar
som inleds på hösten

Skyldigheten att söka till utbildning som leder till examen gäller både den som ansöker om arbetsmarknadsstöd och den som ansöker om FPA:s och arbetslöshetskassans arbetslöshetsdagpenning. Skyldigheten baserar sig på lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Ansökningsskyldigheten uppfylls om man under våren söker till minst två utbildningsalternativ vars utbildningar inleds på hösten, och vars inträdeskrav man uppfyller. Man kan också söka till yrkesutbildning genom kontinuerlig ansökan eller läroavtalsutbildning.

Utbildningen man söker till bör leda till yrkesinriktad examina eller högskoleexamen. Utbildningen kan också ske utomlands.

Man kan söka två gymnasieplatser om man bara slutfört grundskolan. Gymnasiestudier ska omfatta minst 75 kurser eller ordnas i ett internat. Du kan gå vuxengymnasium endast ifall du kommit överens om det med arbets- och näringsbyrån på förhand.

Även vårens abiturienter bör söka till utbildning som inleds på hösten.

Du kan förlora din rätt till arbetslöshetsförmån fr.o.m. den 1.9. om:

- du utan godtagbar orsak låter bli att söka utbildning.

- genom eget agerande orsakar att du inte blir vald (du låter t.ex. bli att delta i inträdesproven).

- vägrar delta i utbildning.

Om du avbryter dina studier i ett senare skede utan godtagbar orsak, kan du inte få arbetslöshetsförmån.