Elmer Holm Arets 4 H Medlem 2020
Finlands svenska 4H:s styrelse utsåg Pargas 4H-medlemmen Elmer Holm till Årets medlem 2020.
Livet på landet

Elmer Holm från Pargas
är årets 4H-medlem 2020

Styrelsen för Finlands svenska 4H har utsett årets 4H-medlemmar och årets skogsbrukare. Premieringarna offentliggjordes på Svenska Lantbrukssällskapens förbunds årsmöte fredagen den 20.11, därtill kommer pristagarna att uppmärksammas lokalt, i Pargas och på Åland.

Finlands svenska 4H:s styrelse utsåg Pargas 4H-medlemmen Elmer Holm till Årets medlem 2020. 17-årige Elmer har gått från klubbdeltagare till ledare i 4H- verksamheten.

Elmer började i 4H som sjuåring och deltog aktivt i föreningens klubbverksamhet under flera års tid. Efter några mindre aktiva år valde Elmer att återvända mer aktivt till 4H och tar numera an uppdrag i föreningens arbetspool och ställer flitigt upp som hjälpledare.

Bland arbetspoolens kunder är Elmer omtyckt med sitt vänliga och artiga bemötande, och höga servicenivå.

Utmärkelsen årets 4H-medlem delas nu ut för 59:e gången. Årets medlem utsågs första gången år 1962.

Jonas Johansson Arets Skogsbrukare 2020
Jonas Johansson har utsetts till Årets skogsbrukare 2020.

Årets skogsbrukare och Årets medlem i södra Finland

Finlands svenska 4H:s styrelse utsåg 13-åriga Jonas Johansson till Årets skogsbrukare 2020. Jonas har visat ett stort intresse för skog och jakt, och visat stort engagemang för Ålands 4H:s skogliga verksamhet.

Han har aktivt deltagit i de skogskurser Ålands 4H arrangerat i samarbete med Åland skogsvårdsförening och har till följd av det under sommaren kunnat sysselsätta sig med att röja gräs och sly med röjsåg.

Årets 4H-medlem i södra Finland 2020 kommer likaså från Åland. 15-åriga Linus Strand driver i dag sitt eget 4H-företag specialiserat på IT-tjänster samt produktion av nya datorer med begagnade delar.

Linus har deltagit flitigt i föreningens arbetslivskurser bland annat kring skog och företagande och är en pionjär och vägvisare vad gäller företagande inom Ålands 4H.

Linus Strand Arets Medlem Sodra Finland 2020 Scaled
Linus Strand har utsetts till Årets 4H-medlem i södra Finland 2020.