Sarling
ÅTH:s chef Tord Sarling varnar för att priserna kan sjunka dramatiskt om utbudet av ekoprodukter växer för snabbt. Men för sina konventionella äpplen och alla övriga produkter lyckades den odlarägda trädgårdshallen förra verksamhetsåret få ett högre medelpris än tidigare.
Jordbruk Marknad Tema

Ekosektorn växer långsamt,
ständig risk för överutbud

Efterfrågan på ekologiska produkter växer sakta men säkert och Ålands Trädgårdshall ÅTH:s verkställande direktör Tord Sarling betonar vikten av noggrann planering innan man satsar i större skala.

– Det gäller att ha en plan och endast stegvis utöka volymerna. Annars blir det lätt överproduktion som leder till katastrofala prisfall.

Som ett avskräckande exempel tar han ekologiskt odlad potatis, som under några år utvecklades mycket positivt. Fler och fler odlare började tycka att det var intressant med ekopotatis.

– I fjol blev det sedan totalt överutbud och priset föll drastiskt. Jag har hört talas om så låga priser som åtta cent per kilo. Man fick alltså sämre betalt för ekopotatis än för konventionell potatis.

Därför gäller det enligt Sarling att ha nära kontakt med sin kunder och ta reda på vilka volymer som efterfrågas.

Måste lyfta fram ekoprodukter bättre

Både konsumenter och butikskedjor frågar mer och mer efter ekologiskt, men utvecklingen har i praktiken gått lite långsammare än Sarling trodde.

I dagsläget tippar han att butikernas utbud av ekofrukt och -grönsaker kan ligga kring 3-4 procent av totalutbudet. För ÅTH:s del är procentsiffran ungefär samma.

– Det går alltså långsamt framåt. För att efterfrågan på ekologiskt ska öka ännu mer måste butikerna lyfta fram ekoprodukterna på ett tydligt sätt i butiken. Prisnivån får inte heller vara alltför hög jämfört med konventionellt odlat.

Försöker hitta nya nischer på marknaden

Sarling säger att det går ganska bra att ekologiskt odla grödor som exempelvis morötter, purjo och vissa rotfrukter.

Där kan man klara näringstillförseln ganska bra och också hålla växtsjukdomar och skadeinsekter borta.

– Med löken är det betydligt värre. All lök är känslig för mögel och andra sjukdomar under lagringen. Eftersom det för ekologisk lök inte finns något i Finland godkänt växtskyddsmedel mot mögel, blir den odlingen ett stort vågspel.

Också odling av ekologiska äppel har visat sig svår.

– Vi hade ganska hög målsättning för just ekoäppel. Men odlaren som storsatsade på ekologisk äppelproduktion fick problem med vissa virussjukdomar, så han måste gå tillbaka till vanlig konventionell odling.

Sarling betonar att ÅTH har som målsättning att öka andelen eko-odlat de kommande åren och han hoppas att odlarna är med på spåret.

– Det gäller att hitta nya nischer och se möjligheterna som finns på marknaden.

Högre medelpriser kompenserade svinn

Trädgårdshallens senaste räkenskapsår för perioden 1 juli 2017-30 juni 2018 visar på grund av problem med lökens kvalitet en minskning av säljvolymen från 11,3 till 10,7 miljoner kilo jämfört med föregående år.

Sarling befarade att kvalitetsproblemen skulle få större konsekvenser för omsättningen än det faktiska utfallet, men högre medelpriser för äppel, päron, rotfrukter samt även lök och andra grönsaker kompenserade de minskade volymerna.

Eftersom ÅTH som företag tog på sig merkostnader för att hitta säljbar lök också från odlares sämre lökpartier visar bokslutet ett litet minus på sista raden.