Img 6297
En femtedel av finländarna uppger att de blivit mer intresserade av ekoproducerad mat under pandemin. Framför allt är det hos män under 30-år som intresset för ekoproducerad mat ökat under de senaste åren. FOTO: Pro Luomu/Studio Skaala
Jordbruk

Ekologiskt fortsatte att
växa under undantagsåret

Coronapandemin förde med sig utmaningar för många aktörer inom den ekologiska branschen, men den ökade också konsumenternas intresse för ekologisk mat. Under 2020 övergick rekordmånga gårdar med djur, över hundra, till ekologisk drift. Eko i Finland 2020 sammanställer de offentliga ekostatistiken för det gångna året.

Året 2020 präglades av coronapandemin, som ledde till förändringar även för många ekoproducenter. Det blev svårt för ekoproducenterna att få tag på arbetskraft, då utländsk arbetskraft inte fanns tillgänglig på grund av restriktionerna. Restriktionerna drabbade även restaurangbranschen, speciellt storköken påverkades av distansarbete och -studier.

Bland annat sjönk förbrukningen av den subventionerade ekomjölken, jämfört med läsåret 2019-2020, eftersom skolorna var delvis stängda. Ekomjölkens andel av den totala subventionerade mjölken steg ändå till 22 procent. Allt som allt dracks det 2,5 miljoner liter ekomjölk i skolor och daghem.

År 2020 var 13,9 procent av Finlands hela jordbruksareal ekologiskt odlad. Det producerades nästan 156 miljoner kilo ekologiskt spannmål i Finland. Detta utgör 5 procent av hela landet skörd. Skörden av ekologiskt spannmål var 9 procent större än året innan. Havre är fortfarande det viktigaste ekologiska spannmålet.

– På grund av sin goda kvalitet och den ökande efterfrågan på växtbaserade produkter är den ekologiska havren ett dragplåster för den finska exporten. De finska ekologiska havrebaserade produkterna har stora tillväxtmöjligheter även i fortsättningen, berättar Aura Lamminparras, verksamhetsledare hos Pro Luomu.

Andelen av ekospannmål var rent av 32 procent av den totala exporten av finska spannmålsprodukter. Totalt exporterades ekolivsmedel till ett värde av 60 miljoner euro. Värdet har fördubblats på ett par år.

Andelen gårdar med ekodjur stiger

År 2020 var andelen ekologiska gårdar 5010, vilket är 11 procent av alla Finlands gårdar. Efter ett uppehåll på ett år gjordes nya ekoförbindelser igen, och 310 nya gårdar gick över till ekoproduktion. Av dessa var det rekordmånga gårdar med djur, över hundra.

Trots de nya gårdarna sjönk den totala mängden gårdar med nästan en procent jämfört med föregående år.

– Detta berodde dels på avtalsvillkoren för ekostödet. Till en början kunde gårdar med djur endast omvandla åkerproduktionen till ekologisk. När den femåriga förbindelseperioden tagit slut har dessa gårdar varit tvungna att antingen överföra djuren till ekologisk produktion, att öka växtproduktionen eller att ge upp den ekologiska produktionen helt. På grund av kraven har gårdar med djur gett upp den ekologiska produktionen, konstaterar Aura Lamminparras.

Produktionen av ekokött växte med 17 procent och det producerades totalt 4,4 miljoner kilo kött. Nötkött utgjorde tre fjärdedel av den mängden. Den största andelen av ekokött utgjordes av fårkött. Nästan en fjärdedel av fårköttet är ekologiskt.

En femtedel av finländarna uppger att de blivit mer intresserade av ekoproducerad mat under pandemin. Framför allt är det hos män under 30-år som intresset för ekoproducerad mat ökat under de senaste åren.

– Miljömedvetandet är stort bland ungdomar och detta speglar sig i intresset för ekoproducerad mat, funderar Aura Lamminparras.

Eko i Finland 2020 publiceras av Pro Luomu och sammanfattar resultaten av de offentliga ekostatistiken och de nyaste kartläggningarna av eko branschen. Uppgifterna fås från bland annat från statistik av Livsmedelsverket och naturresursinstitutet och av Pro Luomu beställda undersökningar och redogörelser.