Img 3173
På mötet deltog bl.a. (från vänster) Alena Denisova och Olga Rublevskaya från vattenreningsverket Vodokanal i St Petersburg och Vladislav Minin från institutet för lantbruksteknologi och miljö i Ryssland.
Jordbruk SLC

Effektivare cirkulationen av näringsämnen diskuterades i Polen

Rikard Korkman, SLC, representerade förra veckan jordbrukarnas östersjönätverk BFFE (Baltic Farmers Forum on Environment) på Helcoms workshop i Polen om hur man kan effektivera cirkulationen av näringsämnen i samhället (nutrient recycling strategy) för att minimera utsläpp. Både effektiveringen av gödsel och avloppsslam diskuterades.