Jordbruk Globalt Marknad

Domstol förbjuder glyfosat i Brasilien

En oväntad överraskning skakar om det brasilianska jordbruket. En domstol i huvudstaden Brasilia har i princip beslutat att förbjuda glyfosat. Enligt domstolen för nya glyfosatprodukter inte godkännas medan existerande licenser ska dras in inom 30 dagar.

Brasiliens jordbruk baserar sig till övervägande delar på genmodifierad soja och majs som hålls fri från ogräs med glyfosat. Sojan exporteras bland annat till EU. Jättestora arealer av soja är dessutom nödvändig som proteinkälla för Brasiliens köttproduktion.

Brasiliens jordbrukslobby togs på säng av domstolens beslut. Enligt Reuters måste licenserna för glyfosatprodukter dras in inom 30 dagar. Förbudet förblir i kraft tills myndigheterna tar ställning till glyfosatets eventuella skadeverkningar.

Under många år har den brasilianska hälsomyndigheten Anvisa gång på gång skjutit fram sitt ställningstagande till glyfosat. Enligt domen måste ett utslag falla senast före årsskiftet, annars väntar stora problem för landets jordbruk.

Det har satt fart på agrarlobbyn som förbereder åtgärder. Nästa års skörd är i fara, varnar sojaodlarnas organisation Aprosoja. Sådden måste inledas redan om en månad, påminner sojaodlarna.

Brasiliens jordbruksminister Blairo Maggi uppger att ministeriets jurister redan arbetar med en petition mot domen i första instans. Enligt Maggi är Brasiliens jordbruk upplagt för direktsådd som inte fungerar utan glyfosat.

Före sådden sprids gyfosat på åkrarna för att döda ogräset. De genmodifierade soja- och majsplantorna från Monsanto är resistenta och överlever behandlingen. Tekniken sparar arbetstid, bränsle och därmed pengar.

Motståndet mot glyfosat har hittills varit svagt i Brasilien. I grannlandet Argentina har en stark proteströrelse hunnit etablera sig. Demonstranter har redan lyckats avvärja Monsantos planer på en ny anläggning för produktion av majsutsäde.

Brasilien vill däremot stärka sin ställning som största sojaexportör och näststörsta majsexportör till världsmarknaden. Ett gryende motstånd mot Monsanto i Brasilien kan åtminstone i viss mån fördröja projekten.