Ekompi Net
Nu vill man göra den digitala plattformen för handel ”Ekompi.net” tillgänglig också för andra närmatsentusiaster runt om i Finland. Fr.v. Jussi Kauppi, Jere Makkonen, Olli Repo och SLC:s ombudsman Rikard Korkman.
Jordbruk Marknad

Digital plattform för
närmatshandel i egen regi
är nu tillgänglig

Ekompi.net är framtidens digitala plattform för att handla mat mellan producent och konsument. Man har tagit fram den i närmatskretsar i Nyland, men nu då man har utvecklat den rätt så långt vill man också göra den tillgänglig för andra intresserade i Finland.

Ekompi.net är en digital plattform för att handla mat.

– Man kan se det som framtidens torg på något sätt. Jag tror inte att man längre löser torghandelns utmaningar med att planera ytterligare ett nytt område i staden. Det här borde också passa in i stadens hektiska rytm, säger Olli Repo.

Jere Makkonen har jobbat en hel del med användargränssnittet och kundupplevelsen i den digitala plattformen.

– För kunden skiljer sig det inte så mycket från en vanlig webbutik, men där bakom, för säljaren alltså producenten finns där mycket annat, säger Jere Makkonen.

– Jag har jobbat med tekniska. Tillämpning, uppföljning och betalning. Vi är ändå här för människornas skull, det är det centrala här, säger Jussi Kauppi.

Sidan fungerar också som en mobilapplikation, två tredjedelar av användarna använder de facto Ekompi.net på det sättet.

– Att göra sin matbeställning på mobilen är helt enkelt smidigt, säger Jere Makkonen.

Unik genomskinlig prisbild

– Den genomskinliga prisbilden där producentens andel, handelns andel och skatternas andel syns var för sig är minsann rätt så unik, säger Korkman.

En av få som har genomskinlig prissättning.

– Vi förändrar kanske inte världen med det här, men det väcker ändå frågor, säger han.

Olika partnerskap uppstår också mellan producent och konsument.

– Då får man till exempel sina jordgubbar när de är som bäst, säger Olli Repo.

I praktiken kan producenten föra sina produkter till klockan 9 på torsdag och konsumenterna kan avhämta dem samma dag efter klockan 15.

– Den här modellen har större flexibilitet ifråga om tid än REKO, för både producenter och konsumenter, säger Jussi Kauppi.

I övrigt har det hela fått växa fram efter hand.

– Vi har haft en organisk tillväxt och det hela baserar sig på det, säger Kauppi.

Rikard Korkman är ivrig.

– Med den här modellen försöker vi bygga upp en samarbetskultur på olika håll. Kostnadseffektiviteten uppnås också via samarbete, säger han.

Tillgänglig för närmatsentusiaster runt om i landet

Via ekompi.net-plattformen har man nu sålt närmat för 0,7 miljoner euro. Den största enskilda producenten har sålt för över 100.000 euro.

Hittills har man, sedan 2018, utvecklat plattformen i kontexten matandelslaget Nylands mat. Nu vill man göra den där här digitala plattformen, ekompi.net, tillgänglig för andra runt om i Finland.

– Nu skulle det vara fint om vi kunde skapa en mötesplats för producenter och konsumenter som skulle fungera runt om i landet, säger Olli Repo.

Närmat är inte enbart en matupplevelse utan också mycket annat. Det är någonting som förenar och någonting som skapar tillväxt hos många småskaliga matproducenter.

– I pågående och fortfarande relativt nya CAP-programmet nämns samarbetsprojekt som viktiga och det här kunde definitivt vara ett sådant, säger Rikard Korkman.

Plattformen har gjorts på tre språk, finska, svenska och engelska. Utgångsläget är att systemet inte har fasta kostnader, utan för användarna kostar det helt enkelt en liten provision av den aktuella försäljningen.