Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar Tema

Det mesta du behöver veta
finns på studieinfo.fi

Visserligen kan man söka till utbildning med pappersblanketter, men de elektroniska tjänsterna är kanske att föredra på grund av dagens digra informationsutbud. Och på webbadressen studieinfo.fi hittar du i princip allt du behöver veta om utbildning och studier samt ansökningsblanketter i elektronisk form. Tjänsten upprätthålls av Utbildningsstyrelsen.

Studieinfo innehåller information om examina, yrken och studier i olika läroanstalter. Via tjänsten kan man hitta olika utbildningar och också söka in till dem. Finländska läroanstalter och högskolor uppdaterar uppgifterna om sina egna utbildningar i studieinfo-tjänsten.

Men en del uppgifter finns enbart på läroanstalternas egna hemsidor. När det gäller kontinuerlig ansökan lönar det sig alltså att bekanta sig direkt med utbildningsanstalternas egna hemsidor, alla utbildningsalternativ på det här området kommer tyvärr inte fram på studieinfo.fi.

Det lönar sig att bekanta sig med den här sajten i god tid för informationsutbudet är enormt och då kan det i början vara svårt att hitta det man söker trots att den är rätt logiskt uppbyggd.

I Studieinfo finns också tjänsten ”Min Studieinfo”, som är avsedd för inloggade användare. Genom att identifiera dig med nätbankskoder, mobil ID eller ett elektroniskt ID-kort kan du använda dig av tjänsten.

Som inloggad i tjänsten kan du:

- Byta ansökningsönskemålens ordning inom ansökningstiden i gemensam ansökan.

- Lägga till och ta bort ansökningsönskemål under ansökningstiden.

- Svara på frågor i anknytning till ansökningsönskemål. Tilläggsfrågor finns inte i alla ansökningar. Till exempel inom gemensam ansökan till högskolor finns tilläggsfrågor som riktas till vissa ansökningsmål.

- Bearbeta dina tidigare svar i anknytning till ett ansökningsönskemål.

- Bearbeta dina personuppgifter också efter att ansökningstiden utgått.

- Se antagningsresultaten.

- Ta emot studieplatsen.