Jordbruk Skogsbruk Maskin & teknik

Det kan bli ont om AdBlue

Bristen på ammoniak hotar inte bara gödselproduktionen. Snart kan det bli brist på dieseltillsatsen AdBlue, som används för avgasrening i nyare dieseldrivna fordon, inklusive traktorer och andra jordbruksmaskiner. AdBlue är en...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera