Bt Agro 2 Webben
Kultivatorns tunna och skärande gåsfötter ”skalperar” vallsvålen. Rotorn lyfter upp fånggrödorna utan rötter till ytan och med eventuella ogräs för att sedan nedbrytas av ytskiktets mikrober och maskar. FOTO: BT Agro
Jordbruk Maskin & teknik Tema

”Det handlar om
effektiv jordförbättring
och minskade kostnader”

– Planen är att fortsätta introducera ny teknik för bearbetning av fånggrödor i Finland, säger Boris Lindgård på BT Agro.

Tekniken i fråga tillämpas ännu inte i Finland. Men Boris Lindgård på BT Agro har redan börjat presentera den alternativa vägen till en smidig bearbetning av fånggrödor och åstadkommande av effektiv jordförbättring.

Han har snappat upp och tagit till sig den moderna tekniken för bearbetning av fånggrödor efter att ha besökt en rad utländska mässor och större jordbruk i Baltikum. Det är fråga om en teknik som idag används på odlingsfält främst i Nordamerika, Frankrike och i viss mån också på större baltiska gårdar.

Det handlar exempelvis om att inför vårsådden sprätta upp vallåkrar på 3-5 centimeters djup så att det på åkerytan bildas gröna skikt blandat med jordmassor – istället för att på traditionellt vis plöja 20-25 centimeter ner i marken.

– Genom att utföra tunnare skalperingar i marken förstör man fånggrödornas möjligheter att fortsätta växa och skapar samtidigt en förmultningsmassa med både nedbrytande maskar och mikrober i farten. På det här sättet skapar man en mera levande jord.

– Det är fråga om effektiv jordförbättring. Skördar kan bli något mindre men samtidigt möjliggörs en sänkning av jordbrukarnas kostnader för bearbetning av jorden och ogräsbekämpning. Så det är verkligen ett ekonomiskt alternativ. I Skandinavien går den här tekniken tillsvidare bara i barnskorna. I Finland har dock några jordbrukare redan visat intresse för alternativet, säger Boris Lindgård.

Bt Agro 1 Webben
Boris Lindgård från BT Agro introducerar en ny teknik för bearbetning av fånggrödor i Finland. Det är ett ekonomiskt och miljövänligt alternativ, betonar Lindgård.

Mångsidiga maskiner viktiga i sammanhanget

För att kunna övergå till det ovan beskrivna systemet, som även förbättrar kolbindningsmöjligheterna, gäller det för jordbrukarna att vara maskinellt utrustade i tillräckligt hög grad.

– En förutsättning för att göra tunna skalperingar är att använda en kultivator försedd med gåsfot med låg omskärare. För såningsarbetet behövs en maskin med kraftiga skivrister med högt tryck.

Ett alternativ är att för ändamålet bruka en vält med tillräckligt bra tryck och koppla aggregatet till traktorn, säger Lindgård.

Lindgård berättar i samma veva att BT Agro planerar att inom två år utveckla en ny flerfunktionell Kvick Finn-kultivatormodell som är utrustad med såväl bearbetnings- som såningsfunktioner.

– Avsikten är också att vi ska justera en befintlig Kvick Finn-modell så att den förses med en längre kultivatorram, säger Lindgård.

Boris Lindgård har nyligen hållit en föreläsning om ämnet – med rubriken ”Kolbindning och plöjningsfri odling” – på en ProAgria-tillställning i Uleåborg. Han ämnar också presentera den nya tekniken vid sin monter på den kommande Agritechnica-mässan i Hannover.

Lindgård säger att diskussioner, föreläsningar och även konkreta arbetsdemonstrationer sannolikt kommer att arrangeras också i Österbotten i samarbete med projektet EkoNu! under 2020.

– Jag uppskattar att upp till en tredjedel av de inhemska jordbrukarna har övergått till den här tekniken om fem år. Två tredjedelar väljer att hålla sig till den traditionella linjen, säger Boris Lindgård optimistiskt.


Texten är producerad i samarbete med EkoNu 3.0-projektet, som inspirerar och stöder den ekologiska produktionen och livsmedelskedjan i Svenskfinland. Bakom projektet står SLC, ÖSP, SLC Nyland och Yrkesakademin i Österbotten. Projektet finansieras med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden (EJFLU) via NTM-centralerna i Nyland och Österbotten. Projektets hemsida: www.ekonu.fi.