Pellets Www Manoftaste De 16112533681 Af0938F42C O
Till följd av den rekordstora importen ökade den inhemska förbrukningen av träpellets med 30 procent till 552.000 ton. FOTO: www.manoftaste.de
Skogsbruk Marknad

Den inhemska produktionen
av träpellets ökade 2021

År 2021 tillverkades sammanlagt 365.000 ton träpellets i Finland. Importen av träpellets till Finland var den största någonsin, medan exporten stod för en av de lägsta noteringarna så länge statistiken har förts. Uppgifterna bygger på Naturresursinstitutets senaste Träpellets-statistik.

Enligt Naturresursinstitutets (Luke) överaktuarie Tuomas Niinistö ökar produktionen av träpellets. I fjol tillverkades 365.000 ton träpellets i Finland. Produktionen ökade med 13 procent jämfört med året innan och var den tredje största i statistiken genom tiderna.

År 2021 slog också den finska pelletsimporten nytt rekord, totalt 196.000 ton. Importen ökade hela 80 procent jämfört med året innan. Mer än hälften av importen kom från Ryssland.

– Exporten av träpellets var fortfarande begränsad. Det var bara 9.000 ton som exporterades, vilket är den näst minsta statistikförda mängden, säger Niinistö.

År 2021 var Norge och Danmark det mest betydande exportländerna i motsats till året innan, då gick nästan all export till Sverige. Under tidigare år har exportsiffrorna för träpellets även varit stora, till exempel uppgick exportvolymen till 227.000 ton under rekordåret 2008, dvs. var den över tjugo gånger så stor jämfört med året innan.

Till följd av den rekordstora importen ökade den inhemska förbrukningen av träpellets med 30 procent till 552.000 ton.

Finska pelletstillverkarnas leveranser till sina kunder – 371.000 ton – ökade med 24 procent jämfört med året innan. Mängden träpellets som levererades till värme- och kraftverk samt storfastigheter uppgick till 310.000 ton. Till privathushåll och lantbruk levererades 61.000 ton pellets. Båda ökade med en fjärdedel.

Andelen pellets i Finland är liten

– Det fasta trädbränslet som används för energiproduktion består huvudsakligen av biprodukter från industrin eller skogsflis. Hittills har andelen träpellets av fasta trädbränslen i värme- och kraftverk legat kvar på bara några procent. Av trädbränslen i småhus utgjorde pelletsen bara en procent. Minskningen av användningen av torv och fossila bränslen kan dock förklara de ökade mängderna av träpellets som produceras och importeras, konstaterar Niinistö.

Enligt statistikperioden som började 2004 har produktionen av träpellets inom Europeiska unionen ökat stadigt: Enligt Bioenergy Europes statistik uppgick mängden till 18 miljoner ton 2020.

– Inom EU var Tyskland det största produktionslandet för träpellets med tre miljoner ton, säger Niinistö.

– Förbrukningen av träpellets inom EU ökade till 19 miljoner ton. Italien var det land som förbrukade mest pellets i EU med över tre miljoner ton. I Europa förbrukades mest pellets i Storbritannien, där mer än 9 miljoner ton förbrändes.