Igw Sudeingang 2
Den mångsidiga livsmedelsutställningen i centrum av Berlin öppnar fredagen den 20 januari och pågår fram till den 29 januari. FOTO: IGW
Jordbruk EU

Den gröna veckan
öppnar igen i Berlin

Livsmedel, jordbruk och trädgårdsodling står igen i centrum då den gröna veckan öppnar i Berlin efter en tvåårig tvångspaus på grund av covid. Nu vill arrangörerna kompensera förlusterna med en extraportion livsmedel, jordbruk och trädgårdsodling.

Den mångsidiga livsmedelsutställningen i centrum av Berlin öppnar fredagen den 20 januari och pågår fram till den 29 januari. Uthållig mathållning och klimatskydd är ett genomgående tema.

Inte oväntat lägger utställarna denna gång en särskild tyngdpunkt vid uthållig matproduktion. Mässan tematiserar på lösningar som syftar till en hållbar omvandling av jordbruket, djurhållningen och livsmedelsindustrin.

Internationella utställare från 65 länder lovar en kulinarisk resa kring världen från A som Algeriet till V för Venezuela eller Vietnam. Veganmat är fortfarande trend för besökare som föredrar algbarer och mjölkalternativ som framställs av kokos och havre.

I en av hallarna kan publiken pröva olika slags exotisk mat från gatuförsäljare. I utvalda hallar drar levande boskap till sig uppmärksamheten. Arrangörerna har skapat ett koncept som ger djuren lugn och ro, utan att kontakten med publiken går förlorad.

Politiska debatter

Politiska diskussioner om jordbruk och livsmedelsförsörjning har en lång tradition på den gröna veckan. Den 20-21 januari deltar Finlands jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen i ett högnivåforum för beslutsfattare inom jordbruks- och livsmedelsbranschen.

Arrangör är det tyska jordbruksministeriet. Debatten kulminerar i en ministerkonferens, där företrädare för bland annat FAO, OECD, WTO och Världsbanken deltar. Vid årets forum ligger fokuset särskilt på FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Livsmedelskrisen och livsmedelssäkerheten i världen kommer att belysas, jämte de konsekvenser som covid-19-pandemin och Rysslands anfallskrig mot Ukraina har haft för de globala livsmedelssystemen.

Vid forumet kommer deltagarna att diskutera hur livsmedelssystemen kan utformas på ett hållbarare sätt. Vid jordbruksministerkonferensen formuleras ett gemensamt uttalande utifrån diskussionerna och slutsatserna vid forumet.

Minister Antti Kurvinen besöker givetvis den finländska montern på den internationella livsmedelsmässan Grüne Woche. Programmet Food from Finland har samlat ihop över 20 finländska företag och aktörer inom livsmedels-, dryckes- och resebranschen.

I år ligger tyngdpunkten på Norra Karelen och dessutom presenteras Saimenområdet i samband med titeln European Region of Gastronomy 2024.