Livet på landet

Delta konkret i
hjälpinsats för Ukraina

För att göra något konkret för nöden i Ukraina har det startats en insamling med målet att samla ihop 25.000 euro fram till den 29.2. Från SLC-sammanhang bekanta Rikard Korkman har engagerar sig i det här på sin egen fritid.

– Med denna summa kan vi skicka iväg en egen bil plus ett antal generatorer och annan utrustning till Ukraina nu i början av april, säger han.

Själva bilen som överlåts kan användas för såväl civila som militära ändamål, användningen av bilen som sådan i Ukraina kan inte Karavanen-projektet påverka.

Insamlingen är en del av Karavanen-projektet som leds av Magnus Londén, känd från programmet Eftersnack på Yle Vega. Det finns fortsättningsvis ett stort behov av den här typen av utrustning i Ukraina.

– Det är också viktigt att vi visar att Ukraina har vårt stöd. Karavanen-projektet skaffar bilen och utrustningen, vi behöver bara samla ihop pengarna. Om vi får ihop summan till slutet av februari skaffas bilen och utrustningen och sedan kör vi själva bilen till Ukraina. Beräknad tidpunkt är den 5 eller 7 april, säger Korkman.

Om man inte lyckas samla ihop hela summan så stöder man i alla fall Karavanen-projektet, men då blir det inte på samma sätt en konkret hjälpinsats som om man skulle köra dit en egen bil. Om man samlar ihop mera så stöder man Karavanen-projektet också med den överskridande summan.

Om du har frågor kan du kontakta Rikard Korkman på telefonnummer 040-5189297. Läs mer här.

Insamlingen i ett nötskal

Den här specifika insamlingen pågår fram till den 29.2.
– Mellanrapport om hur insamlingen framskrider publiceras i nästa nummer av Landsbygdens Folk 23.2.
– Om vi lyckas samla ihop den behövliga summan för att skaffa en egen bil och köra ner den rapporterar vi senare i Landsbygdens Folk om överlämnandet av bilen till mottagarna i Ukraina.
Betalningsuppgifter
”Bilen till Ukraina”-projektet
RA/2022/1052 Sisu Ukraina ry Penninginsamlingstillstånd i Finland
Mottagare: Sisu Ukraine ry
Kontonummer: FI174 600 0011 2187 53
Referens: 01025. Obs! Viktigt med referensen för den styr pengarna till denna insamling.
Mobile pay numret är 10064.
Mottagare är Bilen till Ukraina-Karavanen/Sisu Ukraine