14217488281 D8B9Ce858C O
Medborgarna på landsbygden i Danmark upplever att den nationella debatten tar mindre hänsyn till utvecklingen i deras närområde. FOTO: sthroo
EU Livet på landet

Danska landsortsbor
är skeptiska till framtiden

Stigande priser på energi och livsmedel är en källa till växande oro hos den danska landsbygdsbefolkningen. Stadsbor är inte lika skeptiska, framgår det av en undersökning bland danskarnas attityder till framtiden.

Sex partiledare i Folketinget uppmanar statsminister Mette Frederiksen att utlysa ett val av parlament denna höst. Landdistriktens Fællesråd och bondeorganisationen Landbrug & Fødevarer har undersökt de politiska stämningarna i stad och land.

Enligt undersökningen finns det stora skillnader i förväntningar på politikerna mellan stads- och landsbefolkning i Danmark. Medborgarna på landsbygden upplever att den nationella debatten tar mindre hänsyn till utvecklingen i deras närområde.

Bara 36 procent av danskarna räknar med att finna ett jobb i närheten av sitt bostadsområde om de förlorar sitt nuvarande arbete. Det råder överhuvud stora skillnader i levnadsvillkoren mellan stad och landsbygd.

Relationen mellan landsbygd och stad har med skäl varit ett viktigt tema i den politiska debatten de senaste åren. Det råder ingen tvekan om att villkor och chanser skiljer sig åt mellan landsbygd och stad, säger Søren Søndergaard vid Landbrug & Fødevarer.

Även om skillnaden har minskat sedan 2021, upplever medborgarna på lands- och i glesbygden generellt en mer negativ utveckling i sina närområden, jämfört med personer som är bosatta i storstäderna.

Därför är det mycket viktigt att ta medborgarnas oro på landsbygden på allvar, understryker ordföranden Steffen Damsgaard vid landsbygdsrådet. Finanskrisen har lärt att kriser på landsbygden är svårare och mer utdragna.

Danskar utanför storstäderna oroar sig i betydligt högre grad över risken att förlora jobbet på grund av en CO2-skatt. Båda grupperna är emellertid ense om att en CO2-skatt inte får kosta jobb på landsbygden.

Den gröna omställningen och CO2-målen är en samhällsuppgift som hela landet ska bidra till att lösa. Just nu är bördan ojämnt fördelad. Företagen på landsbygden skapar jobb och drar in pengar till landet.

I detta avseende kan resultaten av studien bidra till att skingra myter i fråga om en CO2-skatt, säger Søndergaard. Det är inte förvånande att det råder oro på landsbygden. Men det råder å andra sidan enighet om att skatten inte får kosta jobb på landet.

Regeringen ska införa en ny CO2-skatt med en sats på 750 DKK (ca 100 euro) per ton CO2 som släpps ut av företag utanför EU:s kvothandelssystem.