Ecobotix Blog Post1
Danska forskare utvecklar ett biologiskt växtskydd för raps med hjälp av drönare. FOTO: Ecobotix
Jordbruk EU Marknad

Dansk drönare bombar
skadedjursdödare i raps

Drönare kanske snart blir ett vapen inom bekämpningen av skadedjur på åkern. Danska forskare ska börjar bomba rapsfält från ovan med insekter som angriper skadedjur i raps. På sikt kan konventionella bekämpningsmedel bli överflödiga.

Raps är en vanlig jordbruksgröda som angrips av både jordloppor och rapsbaggar. Då hjälper ingenting annat än kemiska bekämpningsmedel. Problemet är att det börjar bli ont om tillgängliga bekämpningsmedel som är tillåtna i EU.

Forskare vid Århus Universitet i Danmark har startat ett projekt som syftar till att ersätta neonikotinoider och andra insekticider med biologisk bekämpning. Rapsåkrarna ska bokstavligt talat bombas med nyttiga insekter som tar kål på jordlopporna.

Ny drönarteknik ger fler möjligheter

Det danska miljö- och jordbruksministeriet stöder projektet med 1,4 miljoner euro. Biologisk bekämpning av skadegörare med nyttoinsekter är i och för sig ingenting nytt inom trädgårdsodling under glas, men metoden är rätt oprövad på friland.

Den snabba utvecklingen av effektiva och billiga fjärrstyrda drönare ger fler möjligheter att sprida nyttoinsekter över åkern på ett vettigt och ekonomiskt sätt. Om allt går bra, kan metoden bli användbar inom både ekologisk och konventionell odling.

En nackdel med konventionell besprutning av växtskyddsmedel är att den samtidigt tar kål på en mängd nyttiga insekter på marken. Dem vill forskarna skydda. Påfyllningen från drönaren förstärker märkbart effekten hos det naturliga beståndet.

Det övergripande målet är att utveckla en användbar metod för spridning av insekterna. Projektet leds av företaget Ecobotix i nära samarbete med forskare, rådgivare, växtförädlare, biologer och ingenjörer.

För ändamålet måste en lång utvecklingskedja etableras. I det första skedet ska ett bestånd av kortvingar, jordlöpare och parasitsteklar fångas in. De ska i sin tur föröka sig så att en tillräckligt stor stam ställs till förfogande.

Därefter packas insekterna i en burk under drönaren, som ska släppa ut dem på rätt ställe. Spridningen ska ske från en bestämd höjd då bland annat vindstyrka och -riktning ska beaktas. Metoderna har på förhand finslipats i ett laboratorium.

Fler insekter ska bli aktuella

Det är i och för sig ingenting nytt att använda drönare för att sprida insekter. Syddanska Universitet i Odense och Ecobotix började redan för ett par år sedan forska i teknik som gör det möjligt att sätta in naturens egna vapen utanför växthusen.

Det resulterar i drönare som transporterar nyckelpigor, rovkvalster och parasitsteklar i en tank och sprider dem från ovan på ställen där skadedjuren härjar. I det nyaste projektet utvecklas spridare för insekter som passar rapsodlingen.

Metoden ska nästa vår testas över rapsfält på Jylland och Sjælland. I programmet ingår två konventionella jordbruk och en gård som för närvarande övergår till ekologisk odling. Metoden ska lämpa sig både för ekologisk och konventionell odling.

Framöver ska drönartekniken vidareutvecklas för andra nyttoinsekter. Projektet ska pågå i drygt tre år, eftersom insamling och produktion av insekter tar lång tid. Det torde också ta två år i anspråk att finslipa tekniken för utsläpp av insekterna.