140431316 1150619568686517 1932864019757645092 N
Danskarna borde äta mer grönt, manar regeringen.
Jordbruk EU

Danmark lanserar plan
för växtbaserade livsmedel

Danmarks regering har lanserat en handlingsplan för växtbaserade livsmedel. Planen omfattar hela den växtbaserade värdekedjan från jord till bord. Enligt livsmedelsminister Jacob Jensen ska planen sprida inspiration för grön mat i resten av världen.

Med den nya planen vill regeringen ange riktningen för en framtid med grönsaker och baljväxter. Idén baserar sig på ett initiativ inom det danska parlamentet för en handlingsplan för växtbaserade livsmedel.

Efter ett och ett halvt års beredning har livsmedelsminister Jacob Jensen lanserat förslaget. Handlingsplanen innehåller en rad initiativ för att stärka den gröna omställningen av livsmedels- och jordbrukssektorn.

Med handlingsplanen anger regeringen riktningen för hela den växtbaserade värdekedjan från jordbrukare till konsument. Handlingsplanen har tagits fram i dialog med intressenter inom området.

Enligt regeringens pressmeddelande är ambitionen att lansera hälsosamma och klimatvänliga livsmedel på danska tallrikar. Initiativet ska parallellt skapa en ledande dansk växtbaserad matproduktion som ska spridas till matbord i resten av världen.

Danmarks matminister Jacob Jensen understryker sin stolthet över initiativet. Det råder ingen tvekan om att en växtrik kost, i linje med de officiella kostråden, bidrar till att minska landets klimatavtryck.

Landet behöver handlingsplanen, som visar hur Danmark kan stöda hela den växtbaserade värdekedjan och bidra till den nödvändiga omställningen. Denna produktion betecknas som en unik chans att öka dansk matexport och gå i täten på området.

Handlingsplanen härstammar från ett avtal om grön omställning av danskt jordbruk som antogs 2021. Planen identifierar växtbaserade livsmedel som ett tillväxtområde, där nya inkomst- och arbetsmöjligheter går hand i hand med hänsyn till miljö, klimat och hälsa.

Goda utsikter för ekonomin

Ett 30-tal olika intressenter har medverkat i arbetet. Två analyser har också utarbetats.

Handlingsplanen fokuserar till stora delar växtbaserade livsmedel jämte matsvampar, alger och nyttiga mikroorganismer.

Handlingsplanen ger en översikt över satsningar som stärker växtbaserade livsmedel genom hela värdekedjan, bland annat fonder och subventionssystem samt satsningar för att attrahera investeringar och stärka den danska växtbaserade exporten.

En marknadsprognos från Köpenhamns universitet drar slutsatsen att sektorn för proteinrika växtbaserade livsmedel kan generera en tillväxt på mellan fyra och elva procent årligen fram till 2030. Produktionen av frukt och grönsaker ökar också.