Komlos Juni23 Nvk
Ungraren Daniel Komlos tar över som ombud för de nordiska skogsfrågorna på CEPF.
Tema

Daniel Komlos kommer att
arbeta med nordiska skogsfrågor
på CEPF

– Jag vill närma mig diskussionerna i EU med en uppfattning om att alla parter vill visa goodwill och öppenhet.
Det sade ungraren Daniel Komlos då han besökte SLC:s kontor under tisdagen för att diskutera sin nya roll som representant för Bureau of Nordic Family Forestry på Confederation of European Forest Owners (CEPF). Han efterträder Maria Pohjala och besökte Finland för att bekanta sig med skogen och skogssektorn.

Komlos har en bakgrund i geografi och miljöledning och har tidigare arbetat bland annat på Copa-Cogeca. Han lyfte tydligt fram vikten av just de geografiska skillnaderna i Europa för EU-politiken.

Komlos visade stort intresse för det finska kunnandet, organisationerna för det privata skogsägandet och befolkningens relation till skogen.

– Det är möjligt att föra den finska praxisen till Bryssel som ett exempel på hållbar användning av naturresurser. När den europeiska skogssektorn talar med en röst om de goda exemplen från olika hörn av Europa är det lättare att försvara skogen överlag.

Komlos konstaterade också att ett diversifierat skogsägande kräver skräddarsydda lösningar baserade på frivillighet där också skogsägarnas deltagande i EU-politiken görs på ett sätt som är lönsamt och ekonomiskt sunt. Samt att det goda inom skogssektorn kommer fram.

– Speciellt i nuläget är det viktigt med positivitet i politiska diskussioner om biodiversitet och klimat. Vi måste fokusera också på sådant som redan blivit bättre.

Under mötet konstaterades från SLC:s sida att en icke-nordbo på den nordiska pallen kunde upphjälpa skogsdialogen i Bryssel. Samt dryftades vikten av ett fortsatt öppet samarbete mellan SLC och CEPF. Komlos lyfte också fram det kommunikativa elementet i sitt eget gebit.

  Jag ser mig lite som en budbärare. Jag har skogsägarnas ambitioner och bekymmer i sinne och söker med hjälp av dem de rätta svaren för EU-politiken.