Jordbruk EU

Copa-Cogeca: CAP-reformen
är allt annat än gröntvätt

EU-jordbrukets takorganisationer Copa och Cogeca går ut med kraftiga argument gentemot miljöorganisationer som hävdar att EU-parlamentets CAP-förslag är en gröntvätt, d.v.s. ett försök att utan orsak marknadsföra CAP som miljövänlig.

Det nya CAP-förslaget fick omedelbar och häftig kritik från olika miljöorganisationer och gröna EU-parlamentariker. Greenpeace betecknar reformen som gröntvätt, greenwashing, i sin allra värsta form.

WWF, Greenpeace, Germanwatch och den tyska miljöorganisationen BUND kritiserar reformen för att inte vara tillräckligt grön. Enligt WWF är reformförslaget rena katastrofen för natur- och klimatskyddet.

WWF hävdar att EU-ländernas jordbruksministrar gynnar de stora agrarkoncernerna med sin katastrofala subventionspolitik. Germanwatch karaktäriserar reformen som en besvikelse.

Bakåtsträvande och miljöfientligt?

Greenpeace betecknar jordbruksreformen som en dålig vits, då skattepengar till miljardbelopp ödas på jordbruket utan att villkora stöden. EU marknadsför grundlöst reformen som ett klimatvänligt framsteg, hävdar miljöorganisationen.

I EU-parlamentet har framför allt gröna politiker uttryckt sitt missnöje över förslaget. Här bedriver EU en bakåtsträvande politik som om ingen morgondag skulle existera, kritiserar den österrikiska gröna parlamentarikern Sarah Wiener.

Då tog det eld hos Copa-Cogeca, som frågar sig hur man överhuvud kan komma på idén att betrakta de nya förslagen som bakåtsträvande och miljöfientliga. Förslagen är allt annat än gröntvätt, ryter Copa-Cogeca i ett pressmeddelande.

Copa-Cogeca räknar upp de centrala punkterna i CAP-förslaget. Hela 30 procent av stöden ska användas för ekologiska ändamål, som är ägnade för miljö- och klimatskyddet. Dessutom ska djurvälfärden förbättras.

Detta går långt över kommissionens ursprungliga förslag avseende klimatskydd, reduktion av utsläpp av växthusgaser, kollagring, bättre vattenkvalitet, reducerad användning av växtskyddsmedel etc.

CAP driver på vettiga förändringar

Tio procent av odlingsytan ägnas icke-produktiva, biodiversitetsfrämjande landskapselement. Hälften av åtgärderna kan täckas av EU-stöden, resten måste producenterna finansiera själva utan stödåtgärder.

Därutöver räknar Copa-Cogeca upp en lång rad åtgärder från permanent gräsmark till skydd av våt- och torrmarker (utan stöd), hållbar användning av bekämpningsmedel (utan nya stöd) med mera, med mera.

Finns det någon med kunskap om praktiskt jordbruk som kan påstå att detta inte är en förbättring? Utan det nya CAP-förslaget hade inga förändringar varit möjliga, inskärper Copa-Cogeca.

Sist och slutligen blir producenterna tvungna att öka sina ansträngningar ytterligare. De måste hantera komplexa problem som klimatförändringen medför, trots sjunkande inkomster, covid-19-krisen och brexit.

Med all respekt för vissa aktivister, av vilka de flesta aldrig har upplevt jordbrukets realitet med egna ögon, kan man bara konstatera att inga framsteg är genomförbara utan den gemensamma jordbrukspolitiken, fastslår Copa-Cogeca.